ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Power Platform University Hub - คำขอของสถาบันการศึกษา
แบบฟอร์มนี้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่สถาบันการศึกษาต้องการเพื่อเข้าร่วม University Hub หากคุณเป็นนักศึกษา โปรดขอให้อาจารย์ในคณะกรอกแบบฟอร์มนี้
เมื่อส่งข้อมูลมาเพื่อเข้าร่วม University Hub หมายถึงคุณยอมรับ ข้อกำหนดการใช้ของ Microsoft
*
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการต่อ
*
*
*
*
*

* ฟิลด์ที่ต้องระบุ