ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ใช้ข้อมูลของคุณได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นด้วย Common Data Model

แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พัฒนานวัตกรรมได้เร็วขึ้น รูปแบบข้อมูลแบบรวมช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ หมายความว่าคุณสามารถใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นในทุกแอปพลิเคชันและกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ

เพิ่มความคล่องตัวด้วยความเข้าใจในข้อมูล ร่วมกัน

เพิ่มความชาญฉลาดให้กับข้อมูลของคุณ

ฝึกฝนใช้การตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่พบได้ทั่วทั้งข้อมูลองค์กร เพิ่มข้อมูลดิบและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้โดยอัลกอริทึมแอปพลิเคชัน การเรียนรู้ของเครื่อง และ AI เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่เข้าถึงได้ เข้าใจได้ และ นำไปใช้ได้จริง

ขจัดอุปสรรคในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ต่างๆ

ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็วและง่ายดายพร้อมกับเพิ่มความคล่องตัวและรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใช้ข้อกำหนดเมตาดาต้ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์สำหรับข้อมูลทั้งหมดของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทุกแอปพลิเคชันและโซลูชันทางธุรกิจ และเพื่อขจัดอุปสรรคระหว่างทีมงานและ แผนกต่างๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเงิน

ลดความขัดแย้งระหว่างทีมงานและแผนกต่างๆ ด้วยการใช้ข้อมูลและข้อกำหนดร่วมกันโดยใช้ Common Data Model ใช้ข้อกำหนดของข้อมูลที่สอดคล้องกันและมีความหมายเพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลายๆ ด้าน ขององค์กร

สร้างแอปพลิเคชันอัจฉริยะที่ทันสมัย

ช่วยให้องค์กรของคุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ใช้ Common Data Model เพื่อพัฒนาโซลูชัน แอปพลิเคชัน และการวิเคราะห์ที่ทันสมัยซึ่งสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจของคุณ ขยายข้อมูลเชิงลึกด้วยแบบแผนที่เป็นมาตรฐานซึ่งช่วยให้สามารถรวม ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 • รวมข้อมูลด้วยโครงสร้างที่บันทึกและกำหนดมา เป็นอย่างดี

 • รวบรวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆ โดยใช้ข้อกำหนด มาตรฐาน

 • สร้างโซลูชันด้วยภาษาทั่วไป ที่ไว้ใจได้

 • ขยายข้อกำหนดเอนทิตีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการ ทางธุรกิจ

 • ค้นหาความหมายของข้อมูลด้วยความหมาย ที่อธิบายตนเอง

 • สร้างการรายงานและการวิเคราะห์ที่ ทราบความหมาย

 • สร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องแบบ อัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

 • เปิดใช้งานการใช้เหตุผลของเครื่องกับข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเมตาที่สมบูรณ์และ มีความหมาย

 • แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อธิบายไว้อย่างชัดเจนกับลูกค้า และคู่ค้า

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของด้วยข้อกำหนดของข้อมูลมาตรฐานที่เครื่อง อ่านได้

 • ปรับข้อกำหนดทั่วไปที่ใช้ร่วมกันสำหรับข้อมูลแบบรวม ที่ไม่คงที่

 • สร้างโซลูชันและแอปพลิเคชันด้วย Common Data Model SDK

 • ใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดมาตรฐานที่เผยแพร่ จำนวนมาก

 • ใช้เครื่องมือและทักษะที่คุ้นเคยกับ องค์กรของคุณต่อไป

 • ใช้ข้อมูลที่มีอยู่และนโยบายการจัดการ การเข้าถึงของคุณ

สิ่งที่ผู้คนพูดถึงเกี่ยวกับ Common Data Model

"Common Data Model ให้โครงสร้างข้อมูลที่กำหนดไว้อย่างสอดคล้องกันสำหรับ VeriPark ในการสร้างข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินเป็นผู้นำ ทางดิจิทัล"

Ozkan Erener
CEO, VeriPark

"โซลูชันอุตสาหกรรมของเราช่วยให้โรงพยาบาลและผู้ให้บริการด้านสุขภาพลดความซับซ้อนในการทำงานร่วมกันระหว่าง EMR และแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ โดยใช้ Common Data Model"

Syed Fahad
Corporate Vice President, Mazik Global

"โดยการประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ในแพลตฟอร์มเดียว การเป็นเจ้าของข้อมูลจะทำให้ข้อมูลอยู่ในที่ที่ควรอยู่คือ ในมือของลูกค้า เรามองว่า CDM เป็นเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอว์หลักสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง"

Jan-Henry Ohlert
Director of Engineering, BuildingMinds

เริ่มต้นใช้งาน Common Data Model

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Common Data Model

อ่านคู่มือ

ค้นหาไลบรารีที่ครอบคลุมข้อกำหนดของ Common Data Model 

เริ่มต้นใช้งาน

รับ Common Data Model SDK ล่าสุด

ดาวน์โหลดตอนนี้

เรียกดูและสมัครใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลใน Common Data Model GitHub เพื่อรับโมเดลออบเจ็กต์ ข้อกำหนด แบบแผน และ ตัวอย่างล่าสุด

สำรวจ GitHub