ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เหตุผลที่เราใช้ Power Automate ในฐานะส่วนหนึ่งของ Microsoft Power Platform

เพิ่มเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ กระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (RPA) และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางดิจิทัล (DPA) ในทุกโครงการของ Power Platform

รูปภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบอัตโนมัติโดยใช้ Power Automate
รูปภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบอัตโนมัติโดยใช้ Power Automate

ทำน้อยลง อัตโนมัติมากขึ้น

เร่งประสิทธิภาพการทำงาน

เปลี่ยนงานที่ใช้แรงให้เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ ตั้งแต่งานๆ เดียวไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด ประหยัดเวลาและไม่ต้องเปลืองแรง ทีมงานของคุณจึงสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีกลยุทธ์

อัตโนมัติอย่างรวดเร็ว

ทำงานได้อย่างคล่องตัวด้วยโซลูชันที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งให้ทุกคนตั้งแต่เจ้าของฟังก์ชันถึงวิศวกรซอฟต์แวร์มีเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อพัฒนา RPA และ DPA ให้กับทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้นด้วย Microsoft Power Platform

อัปเดตข้อมูลที่ล้าสมัย

ช่วยปรับปรุงแอปพลิเคชันดั้งเดิมและเวิร์กโฟลว์ที่เปลืองแรงซึ่งองค์กรของคุณต้องใช้งานให้ทันสมัยขึ้นด้วย RPA ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างและทำซ้ำตามขนาดได้อย่างรวดเร็ว

ดูวิธีที่ลูกค้าใช้ Power Automate

โลโก้ Pepsi

Power Automate สร้างเวิร์กโฟลว์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เก่าแก่

G&J Pepsi-Cola Bottlers มองหาวิธีลดต้นทุนและเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการเปลี่ยนไปใช้โซลูชันของ Microsoft ในปี 2016 หลังจากที่ทำความรู้จักกับ Microsoft Power Platform เพียงครู่หนึ่ง บริษัทได้หันไปใช้งาน Power Automate เพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนกระบวนการที่ล้าสมัยให้เป็นเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Microsoft Power Platform ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ ให้ดีขึ้น

เรียนรู้วิธีที่องค์กรของคุณเติบโตขึ้นเมื่อคุณเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในการสร้างโซลูชันด้วยตนเองและใช้งาน Microsoft Power Platform

140%

ROI ในช่วงสามปี


$8.32 ล้าน

ในมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

จุดข้อมูลจากการศึกษา Total Economic Impact™ เมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ที่ดำเนินการโดย Forrester Consulting แสดงถึง ROI ในสามปีและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการใช้ความสามารถระดับพรีเมียมของ Microsoft Power Platform

ทำให้ AI กลายเป็นระบบอัตโนมัติด้วย AI Builder

ภาพหน้าจอของ A I Builder สำหรับ Power Automate

สร้างระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยสร้างโมเดล AI models ที่ปรับให้เหมาะสมภายใน Power Automate สร้างกรณีการใช้งานใหม่และประหยัดเวลาและเงินด้วย AI Builder สำหรับ Power Automate ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนโค้ดหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เอกสารกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี AI

สร้างเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรโดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้ AI Builder ใน Power Automate ใช้การประมวลผลเอกสารแบบอัจฉริยะ (IDP) เพื่อรวบรวม แปลง และประมวลผลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เพื่อตรงกับความต้องการของคุณ

ลองใช้ Power Automate ฟรี

ติดต่อ

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งานหรือมีคำถามเกี่ยวกับ Power Automate

สร้างทักษะของคุณ

สำรวจ Power Automate ตามเงื่อนไขของคุณเองผ่านเนื้อหาแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรียนรู้ร่วมกัน

เข้าร่วมชุมชน Power Automate ของเราและกลายเป็นผู้ใช้ระดับสูงอย่างรวดเร็ว