Siirry pääsisältöön

Microsoft Power Platformin ohjattu koulutus

Help your customers develop their skills and uncover business growth opportunities by hosting one-day workshops and classes on Power Apps, Power Automate, Microsoft Copilot Studio, and Power BI.

Nainen, joka tarkistaa tietokonetta
Nainen, joka tarkistaa tietokonetta

Power Platform -kurssit

Jokainen luokka sisältää kaiken materiaalin – esimerkiksi esittäjän esityksen, esittelykomentosarjat, vaiheittaisen käytännön harjoituksen, tietojoukon, täydelliset ratkaisut ja kuvia. Kouluttajat voivat varmistaa onnistuneen esittelyn lisäsisällön avulla. Ota huomioon, että valittujen kurssien edellytyksenä on maksettu tuotteen vuokraaja tai tilaus.

App in a Day

This app development course lets you experience the possibilities of building great business apps without writing code—in a single day. As a business leader, you need to react quickly to the changing market and cannot stay dependent on developing a software solution to do that. You want the ability to build a solution to meet your business needs swiftly. With Microsoft Power Platform, you can build great business apps without writing code.

Päivän päätteeksi osallistujat ovat saaneet käsityksen seuraavista asioista:

 • Create custom business applications without writing code.
 • Learn how to build sophisticated business processes and complex data relationships within applications.
 • Learn how to connect your app to a variety of data sources to bring it to life.
 • Share your apps inside your organization securely.

Työpajaresurssit on jaettu seuraaviin kahteen osaan:

 1. Ohjaajan sisältö koostuu esityksistä, esittelykomentosarjoista ja kouluttujan koulutusmateriaalista.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop Learning Path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Automation in a Day

This beginner-level one-day course is designed for you to learn automation using Power Automate and Power Automate Desktop.

Tämä on ohjattu käytännön harjoitus.

At the end of the day, attendees will understand how to:

 • Use Power Automate capabilities such as Desktop flow to automate a business process.
 • Take advantage of form-processing models developed in AI Builder.
 • Use Cloud flows to orchestrate the execution of your Desktop flows.

Työpajaresurssit on jaettu seuraaviin kahteen osaan:

 1. Ohjaajan sisältö includes presentation decks, demo scripts, and train-the-trainer material.

 2. Osallistujan sisältö – modules and hands on labs are included in Online Workshop learning path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Copilot Studio in a Day

This beginner-level course consists of hands-on, step-by-step lab exercises that guide you through building modern copilot experiences, how to respond rapidly to your customers and employees at scale, using next generational conversational assistants. No matter if you are a business expert or IT developer, you will learn to develop copilots quickly, in a single day using Microsoft Copilot Studio.

At the end of the day, attendees will understand how to:

 • Easily create your own copilots.
 • Take action quickly with seamless integrations.
 • Build copilots using generative AI and specific responses for personalized conversations.

Työpajaresurssit on jaettu seuraaviin kahteen osaan:

 1. Ohjaajan sisältö koostuu esityksestä ja ohjaajan muistiinpanoista, kouluttajan esittelyoppaasta, ideointiharjoituksesta ja määritysohjeista.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop learning path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Dataverse for Teams in a Day

Päivitetty viimeksi: maaliskuussa 2022

Tämä päivän pituinen kurssi sisältää Microsoft Teams- ja Microsoft Power Platform -tuotteiden käsittelyä. Osallistujat tutustuvat erilaisiin tapoihin, joiden avulla Power BI:tä, Power Appsia, Power Virtual Agentsia, Power Automatea ja Microsoft Teamsia voi käyttää yhdessä.

Päivän lopuksi tutustutaan esimerkkisovelluksiin ja yhteistyöharjoitukseen, jossa kaikki kurssin osallistujat käyttävät Microsoft Teamsia.

Sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu seuraaviin kahteen osaan:

 • Ohjaajan sisältö koostuu esityksistä sekä ohjaajan muistiinpanoista, käytännön harjoituksista ja määritetyistä ohjeista.

 • Osallistujan sisältö sisältää käytännön harjoitusten ohjeet ja tietojoukot.

Administrator in a Day Microsoft Power Platform

Päivitetty viimeksi: kesäkuu 2023

Edellytys – App in a Day -kurssi, kokemusta peruspilvisovellusten hallinnasta tai vastaavaa käytännön kokemusta Microsoft Power Platformin parissa.

Tällä yhden päivän kurssilla käydään läpi Microsoft Power Platform -vuokraajan järjestelmänvalvojan tehtävät. Käytännön harjoituksen aikana osallistujat oppivat seuraavaa:

 • Suojaa vuokraajaa.
 • Luo ja optimoi raportteja ja telemetriaa tietopohjaisten päätösten tekemiseksi.
 • Automatisoi hallintatehtävät.
 • Ota sovellus käyttöön.

Sisältö on englanninkielistä.

Oletko osallistunut kurssille? Vastaa kurssin jälkeiseen kyselyyn.

Työpajaresurssit on jaettu seuraaviin kahteen osaan:

 • Ohjaajan sisältö koostuu esityksistä sekä ohjaajan muistiinpanoista, käytännön harjoituksista ja määritetyistä ohjeista.

 • Osallistujan sisältö sisältää käytännön harjoitusten ohjeet ja tietojoukot.

Low-Code for Developer in a Day Power Platform

Päivitetty viimeksi: kesäkuussa 2022

Edellytys: App in a Day -kurssi, ohjelmistokehitystausta tai vastaava työkokemus Microsoft Power Platformista. Käytännön harjoitusten suorittaminen edellyttää erityisten vuokraaja- ja käyttäjäoikeuksien myöntämistä kehittäjille.

Tällä yhden päivän pituisella kurssilla käydään läpi, miten voit kehittyä Microsoft Power Platformin menestyväksi kehittäjäksi.

Käytännön harjoituksen aikana osallistujat oppivat seuraavat asiat:

 • Power Platform -tausta
 • Käyttäjäkokemuksen laajentaminen
 • Mukautettu yhdistin
 • Power Platform -ohjelmointirajapinnat Azuressa
 • Sovelluksen elinkaaren hallinta
 • Vähäinen koodi vai koodi ensin?

Sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu seuraaviin kahteen osaan:

PCF - Power Apps Code Components in a Day

Päivitetty viimeksi: heinäkuussa 2022

Tämä kurssi on tarkoitettu ammattikehittäjille. Oletuksena on, että olet perehtynyt JavaScript- ja HTML-kehitystyöhön.

Edellytys – App in a Day -kurssi, ohjelmistokehitystausta tai vastaava työkokemus Microsoft Power Platformista.

Varmista, että käytössäsi on Windows-laite, jonka kokoonpano on esitetty kurssin ohjeissa.

Tällä yhden päivän pituisella kurssilla kerrotaan, miten voit rakentaa koodikomponentteja Power Appsia varten ja ottaa ne käyttöön. Tämän kurssin toisessa osassa keskitytään React & Fluent UI:n käyttöön koodikomponenteissa.

Sisältö on englanninkielistä.

Työpajaresurssit on jaettu seuraaviin kahteen osaan:

Power Pages in a Day

This beginner-level training is designed for users with no prior experience of website creation, app building, or working with Power Platform, to learn how to rapidly build low-code, enterprise-trusted, secure websites with Microsoft Power Pages. This hands-on workshop will walk prospective makers through the end-to-end creation of a Power Pages website including customization of web pages and the creation of Dataverse components to enforce security.

At the end of the day, attendees will better understand how to:

 • Successfully build a data-driven website on top of a relational database with automated processes.
 • Identify when their organizations can benefit from using Power Pages sites for their specific business scenarios/use cases.

The workshop assets are split into two parts:

 1. Instructor content includes presentation decks, demo scripts, and train-the-trainer material.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop Learning Path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Power BI -lisäkurssit

Sisältää työpajoja ja koulutusta, jotka käsittelevät vasta-alkajille ja asiantuntijoille tarkoitettuja Power BI:n toimintoja, ominaisuuksia ja työkaluja.

Lähetä yksityiskohtaista palautetta

Your feedback helps us to enhance our content and assist the entire Power Apps, Power Automate, and Copilot Studio community.

Lisätietoja siitä, miten voit ryhtyä Power Apps-, Power Automate- tai Copilot Studio -kumppaniksi.

Ohjeet tämän sisällön käyttämiseen

 1. Et voi tehdä muutoksia tietojoukkoon.
 2. Jos kurssin sisältöön tehdään muutoksia, niitä ei saa brändätä edellä oleviksi brändeiksi.
 3. The person presenting should be very familiar with Power Apps, Power Automate, and Copilot Studio, and be able to answer any customer questions related to the workshop or products in general.
 4. Varmista, että osallistujat vastaavat kyselyyn koulutuksen jälkeen. Kyselyn avulla ylläpidämme ja parannamme koulutuksen nykyistä sisältöä. Jos tarvitset apua kyselyyn vastaamisessa, ota meihin yhteyttä.