ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ป้าย FastTrack Recognized Solution Architects

FastTrack Recognized Solution Architects—Power Platform

ทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของ Power Platform ยกย่องสถาปนิกโซลูชันในด้านการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสถาปัตยกรรมอย่างลึกซึ้ง และสร้างโซลูชันคุณภาพสูงในระหว่างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าใน Microsoft Power Platform ทั้งนี้ FastTrack Recognized Solution Architect มักทำงานกับคู่ค้าผู้ผสานรวมระบบ อ่านเกี่ยวกับสถาปนิกที่สร้างความแตกต่าง

กำลังแสดง 12 จาก 99 สถาปนิก

Power BI

รูปภาพของ Shabbir H Mala

Shabbir H Mala


Consulting Director, 3Cloud Solutions, สหรัฐอเมริกา

 • ประสบการณ์ 9 ปี กับ Microsoft Power BI
 • 10 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 15 ปีกับ BI สำหรับองค์กร
 • 9 โครงการ BI สำหรับองค์กร

Power Apps

รูปภาพของ Sreekanth Muralidharan

Sreekanth Muralidharan


Solution Architect, TTEC Digital, สหราชอาณาจักร

 • ประสบการณ์ 6 ปี กับ Microsoft Power Apps
 • 5 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 7 ปี กับ SharePoint, 8 ปี กับ Dynamics 365, 11 ปี กับ Azure
 • 13 โครงการ Power Apps สำหรับองค์กร

Power BI

รูปภาพของ Steve Rein

Steve Rein


Managing Consultant, adesso SE, เยอรมนี

 • ประสบการณ์ 6 ปี กับ Microsoft Power BI
 • 6 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 16 ปี กับ BI สำหรับองค์กร
 • 3 โครงการ BI สำหรับองค์กร

Power Apps

รูปภาพของ Sumit Kumar

Sumit Kumar


Senior Solution Architect, HCLTech, สหราชอาณาจักร

 • ประสบการณ์ 4 ปี กับ Microsoft Power Apps
 • 3 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 14 ปี กับ Dynamics 365, 10 ปี กับ Azure
 • 4 โครงการ Power Apps สำหรับองค์กร

Power Apps

รูปภาพของ Summit Bajracharya

Summit Bajracharya


Solution Architect, Signetic LLC, เนปาล

 • ประสบการณ์ 6 ปี กับ Microsoft Power Apps
 • 6 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • 8 โครงการ Power Apps สำหรับองค์กร

Power Apps

รูปภาพของ Suvarchala Pantam

Suvarchala Pantam


Senior Architect – Technology, Cognizant, อินเดีย

 • ประสบการณ์ 4 ปี กับ Microsoft Power Apps
 • 5 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 13 ปี กับ SharePoint, 3 ปี กับ Microsoft 365
 • 8 โครงการ Power Apps สำหรับองค์กร

Power BI

รูปภาพของ Teo Lachev

Teo Lachev


Consultant, Prologika LLC, สหรัฐอเมริกา

 • ประสบการณ์ 8 ปี กับ Microsoft Power BI
 • 21 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 17 ปี กับ BI สำหรับองค์กร
 • 25 โครงการ BI สำหรับองค์กร

Power Apps

รูปภาพของ Thomas Xu

Thomas Xu


หัวหน้าทีม Power Platform, Insight, ออสเตรเลีย

 • ประสบการณ์ 4 ปี กับ Microsoft Power Apps
 • 11 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 10 ปี กับ SharePoint, 3 ปี กับ Dynamics 365, 4 ปี กับ Azure
 • 9 โครงการ Power Apps สำหรับองค์กร

Power Apps

รูปภาพของ Tim van Dijke

Tim van Dijke


Power Platform Solution Architect, EY สถาปนิกโซลูชัน

 • ประสบการณ์ 5 ปี กับ Microsoft Power Apps
 • 3 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 3 ปี กับ SharePoint, 2 ปี กับ Azure
 • 4 โครงการ Power Apps สำหรับองค์กร

Power Apps

รูปภาพของ Todd Baginski

Todd Baginski


Partner/CTO, Canviz LLC, สหรัฐอเมริกา

 • ประสบการณ์ 8 ปี กับ Microsoft Power Apps
 • 23 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 23 ปี กับ SharePoint, 13 ปี กับ Azure
 • 24 โครงการ Power Apps สำหรับองค์กร

Power BI

รูปภาพของ Tom Rogan

Tom Rogan


Manager, Power Platform Solution Architect, Avanade, สหราชอาณาจักร

 • ประสบการณ์ 7 ปี กับ Microsoft Power BI
 • 7 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 10 ปีกับ BI สำหรับองค์กร
 • 9 โครงการ BI สำหรับองค์กร

Power Apps

รูปภาพของ Vijay Bhimrao Waghmare

Vijay Bhimrao Waghmare


Power Platform Capability Manager, HCLTech, สวีเดน

 • ประสบการณ์ 4 ปี กับ Microsoft Power Apps
 • 7 ปีในฐานะสถาปนิกโซลูชัน
 • ประสบการณ์ 6 ปี กับ SharePoint, 12 ปี กับ Dynamics 365, 6 ปี กับ Azure
 • 6 โครงการ Power Apps สำหรับองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดการมีสิทธิ์และกระบวนการเสนอชื่อสำหรับ FastTrack Recognized Solutions Architects