ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูลด้านกฎหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2024

หน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ โดยเป็นภาพรวมของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้งาน Microsoft Power Platform และ Microsoft Dynamics 365 (เรียกรวมกันว่า Business Applications) บริการเสริม ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอาจถูกควบคุมโดยเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขอื่นที่ไม่อยู่ในรายการด้านล่าง

ข้อตกลงการบริการและข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการบริการและผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

บริการออนไลน์ของแอปพลิเคชันทางธุรกิจ, Power Platform, Dynamics 365 และ Copilot อยู่ภายใต้การควบคุมของข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงที่คุณได้รับบริการต่างๆ

ถ้าคุณมีความไม่แน่ใจหรือมีคำถามอื่นๆ โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft Dynamics 365

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft อธิบายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมของพรีวิวอาจระบุคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่แตกต่างออกไปสำหรับบริการบางอย่าง

บริการเสริม ซอฟต์แวร์ และเอกสารอื่นๆ