Gå vidare till huvudinnehållet
En person som använder en surfplatta

Detta är Microsoft Power Platform

Ge alla i organisationen bättre förutsättningar genom en intuitiv, samarbetsbaserad och utbyggbar plattform. Med verktygen nästan helt utan kod kan du skapa effektiva och flexibla lösningar.

Ge alla möjlighet att skapa innovationer

Analysera

Hitta intelligenta insikter i olika typer av data.

Utforska Power BI

Agera

Skapa lösningar på affärsutmaningar nästan helt utan kod.

Utforska Power Apps

Automatisera

Förenkla processer med automatisering utan kod.

Utforska Power Automate

Hjälp

Hantera rutinförfrågningar i stor skala med chattrobotar utan kod.

Utforska Power Virtual Agents
Skärmbild av Power B I i praktiken

Toyota använder Power BI för att fatta välunderbyggda beslut genom insikter som härletts från deras realtidsdata. Genom att använda Power BI tillsammans med Power Automate och Power Apps har företaget snabbt kunnat bygga ett system för godkännande, uppföljning och rapportering av resor.

Skärmbild av Power Apps i praktiken

T-Mobile använder Power Apps för att omsätta idéer till organisatoriska lösningar genom att förse alla med verktyg som de kan bygga appar med. Genom att använda Power Apps tillsammans med Power BI och Power Automate hanterar företaget komplexa initiativ med hjälp av system nästan helt utan kod.

Skärmbild av Power Automate i praktiken

G&J Pepsi använder Power Automate för att öka produktiviteten och förbättra effektiviteten genom automatisering. Genom att kombinera Power Automate med Power BI och Power Apps har företaget kunnat rationalisera och sparat 1,5 miljoner USD.

Skärmbild av Power Virtual Agents i praktiken

San Diego Workforce Partnership skapar AI-drivna chattrobotar med Power Virtual Agents som kan skalas upp efter behov. Företaget kan hjälpa fler arbetssökande med virtuella handläggare som hanterar 75 procent av de inkommande förfrågningarna.

Skärmbild av Power B I i praktiken

Läs artikeln

Toyota använder Power BI för att fatta välunderbyggda beslut genom insikter som härletts från deras realtidsdata. Genom att använda Power BI tillsammans med Power Automate och Power Apps har företaget snabbt kunnat bygga ett system för godkännande, uppföljning och rapportering av resor.

Skärmbild av Power Apps i praktiken

Läs artikeln

T-Mobile använder Power Apps för att omsätta idéer till organisatoriska lösningar genom att förse alla med verktyg som de kan bygga appar med. Genom att använda Power Apps tillsammans med Power BI och Power Automate hanterar företaget komplexa initiativ med hjälp av system nästan helt utan kod.

Skärmbild av Power Automate i praktiken

G&J Pepsi använder Power Automate för att öka produktiviteten och förbättra effektiviteten genom automatisering. Genom att kombinera Power Automate med Power BI och Power Apps har företaget kunnat rationalisera och sparat 1,5 miljoner USD.

Skärmbild av Power Virtual Agents i praktiken

San Diego Workforce Partnership skapar AI-drivna chattrobotar med Power Virtual Agents som kan skalas upp efter behov. Företaget kan hjälpa fler arbetssökande med virtuella handläggare som hanterar 75 procent av de inkommande förfrågningarna.

Varför ska du välja Microsoft Power Platform?

Eftersom lösningen består av en enda uppsättning verktyg nästan utan kod kan dina team arbeta agilt och skapa lösningar allteftersom verksamhetens behov förändras. Microsoft Power Platform är från början till slut byggt för att fungera tillsammans med kraftfulla funktioner för säkerhet, hantering och regelefterlevnad – och det finns utrymme att växa.

En person som använder Microsoft Power Platform på en bärbar dator
En person som använder Microsoft Power Platform på en bärbar dator

Sammankopplade verktyg

Ingen annan plattform nästan helt utan kod gör det så enkelt att arbeta tillsammans – och med Microsofts molnbaserade tjänster, hundratals affärsappar och andra datakällor via ett bibliotek med anslutningsprogram.

Säkerhet och regelefterlevnad

Alla Microsoft Power Platform-verktyg bygger på Azure, vilka på så sätt får samma kontroller för säkerhet, certifieringar och administration som används av företag över hela världen.

Gränslösa möjligheter

Med inbyggd anslutning till tjänster som GitHub och AI Builder kan professionella utvecklare på ett enkelt sätt växla mellan olika verktyg när de skapar appar för verksamhetens olika behov – både i dag och i framtiden.

Arbeta bättre tillsammans med en plattform för samarbete

Skärmbild av Power Platform i praktiken

Säkerställ stark datasäkerhet, apphantering med regelefterlevnad och transparent dataåtkomst inom verksamhetens alla områden med Microsoft Power Platform. I lösningen kombineras apputveckling nästan helt utan kod, automatiserade arbetsflöden, utveckling av AI-robotar och dataanalyser med omfattande anslutningsmöjligheter via Microsoft Dataverse. Allt har designats för att fungera tillsammans med Microsofts säkra och tillförlitliga molntjänster i Azure, Dynamics 365 och Microsoft 365.