Gå vidare till huvudinnehållet
Bild av det tillförlitliga molnet

Omfattande säkerhet och styrning med lite kodning

Skala och hantera alla dina lösningar med lite kodning med integrerad säkerhet i Microsoft Power Platform.

Gör säkerhet och styrning enklare för administratörerna

Räkna med inbyggd säkerhet

Du vet att ditt företag skyddas av säkerhet som är grunden för Microsoft Power Platform och del av Microsoft Cloud.

Hantera för att skala

Kontrollera adminresurser, verkställ enkelt alla konfigurations- och säkerhetspolicyer, och övervaka uppgifter i ett enda intuitivt gränssnitt.

Övervaka hur du gör

Få insyn i hela din distribution med fördefinierade eller anpassade analyser som skapar omfattande spårningar.

Uppfyll efterlevnadsbehov

Följ globala, regionala och branschspecifika krav på att hantera data.

Trygghet över hela plattformen

grafisk representation av administrationscentret för Power Platform
 • Hantera hela distributionen utan behov av speciella administrationsverktyg.

 • Få inblick i lager, införande, användning och hälsotillstånd med inbyggda analyser av hela klientorganisationen, och ta del av anpassade analyser genom att exportera telemetri till Azure.

 • Minska repetitiva uppgifter och undvik misstag genom att arbeta med Azure DevOps, GitHub och andra vanliga styrningsverktyg.

Aktivera hanterade miljöer för att effektivisera styrningen med lite kodning
 • Kontrollera appdelning och dominans i apputbredningen.

 • Öka medvetenheten om och få bättre inblick i appanvändningen med proaktiva aviseringar.

 • Minska den administrativa belastningen på IT-funktionen med funktioner för lite kodning som lätt kan distribueras.

Säkerhetsstandard med flera steg i Microsoft Cloud
 • Skydda organisationen med dubbel kryptering, inbäddad identitetshantering och multifaktorsautentisering som delas av Azure och Microsoft 365.

 • Förlita dig på en transparent driftmodell med 99,9 procent ekonomisk drifttidsgaranti.

 • Behåll flexibiliteten samtidigt som du balanserar skydd och produktivitet med hjälp av omfattande tjänster och enhetliga policyer för att förebygga dataförlust.

Erbjudanden för regelefterlevnad från Microsoft
 • Uppfyller FedRAMP, SCC (standardavtalsklausuler) och andra globala, regionala och branschintyg.

 • Minimera risker och kontrollera dina data säkert med kundhanterade nycklar.

 • Trygg distribution i miljöer som kräver hög säkerhet och dataintegritet, inklusive jurisdiktioner med exklusiva distributioner inom landet.

Undersöka säkerhets- och uppstartsresurser

Kom igång med grundläggande vägledning

Sök bland självstudiekurser, artiklar och metodtips för säkerhet, styrning och regelefterlevnad.

Öka användningen i hela organisationen

Implementera Microsoft Power Platform med steg-för-steg-vägledning för hur du definierar din strategi för införande.

Se hur kunder omvandlar idéer till pålitliga lösningar”Med Microsoft Power Platform behövde vi inte bekymra oss för detaljerna för att få en lösning som fungerade. Det bara fungerade.”

Fred Cibelli,
Technology Officer for Financial Services Organizations,
Ernst & Young”Microsoft Dynamics 365 och Power Platform ser till att våra kunder känner sig uppmärksammade. Det har gjort det möjligt att bygga långvariga affärsrelationer som bygger på kvalitet och förtroende.”

Michel Tabakovic,
Country Sales Manager, IKEA”Vi arbetar tätt tillsammans med våra team för intern cybersäkerhet och juridik och vi har noga undersökt Microsoft Power Platform-verktygen och våra processer.”

Tim Holman,
Head of Analytics, Center of Excellence, Toyota Motor North America