Gå vidare till huvudinnehållet

Enkel innovation med Microsoft Dataflex Pro

Skapa och kör tusentals program, flöden och intelligenta agenter med en smart, säker och skalbar plattform för minimal kodning. Prova kostnadsfritt med en Power Apps utvärderingsversion.

Gör mer med dina data. Öka möjligheterna.

Leverera tjänster med flexibilitet

Öka snabbt affärsvärde med en utbyggbar dataplattform som använder vanliga standardtabeller, utökade attribut, semantisk innebörd och ett öppet ekosystem baserat på Common Data Model.

Öka skala och effektivitet

Öka produktiviteten och minska kostnaderna genom att snabbt utveckla program, processer och återanvändningsbara datascheman. Skapa, validera och distribuera dina program gång på gång med GitHub och Azure DevOps.

Se till att dina data arbetar smartare

Skaffa mer exakta insikter genom att lägga till AI-verktyg som kräver minimal kodning i processautomatisering. Identifiera och åtgärda dubbletter och motstridiga data med en hanterad dataplattform som har inbyggd affärslogik och inbyggda regler.

En säker och tillförlitlig plattform

Skydda dina data med en stabil infrastruktur för säkerhetshantering, som ger kritisk säkerhet och efterlevnad – avancerad kryptering, omfattande åtkomstkontroll och djup integration med Azure Active Directory.

Se hur kunder ökar skalbarhet och flexibilitet

Rockwell
Toyota

"Microsoft Dataflex Pro är basen som gör att användare dynamiskt kan lagra data i en skalbar och säker miljö. Dataflex Pro gör att [vi] kan se data som en tjänst att aktivera vid behov för att uppfylla ständigt föränderliga affärsbehov."

Chris Wagner

Analytics Architect, Rockwell Automation

Blackmores
Toyota

"Microsoft Dataflex Pro gör att mitt team snabbare kan skapa affärsvärden genom lösningar med minimal kodning och fortfarande ha pro-kodning som skyddsnät för mer komplexa krav."

Tijn Tacke

Dynamics Platform Lead, Blackmores

Arriva
Toyota

"Att få säkerhet och kompatibilitet rätt för många tjänster är svårt. [Microsoft Dataflex Pro] erbjuder mig en säkerhets- och granskningsmodell."

Keith Whatling

Senior Analyst, Arriva

Förstå betydelsen av minimal kodning för utveckling

Läs hur du får fördelarna med minimal kodning för apputveckling för din organisation och samtidigt minskar riskerna.

Öka effektiviteten genom minimal kodning för apputveckling

Läs om sju orsaker till att IT-ledare använder plattformar för apputveckling som kräver minimal kodning för att sänka kostnader och öka flexibiliteten.

Spara tid med en fullständigt hanterad lösning

Effektivisera identitetsskydd och säker gäståtkomst med identitetshantering och flerfaktorsautentisering.

Hantera och skydda dataanvändning enkelt med inbyggda kompletta granskningsloggar och policyer för att förhindra dataförlust.

Effektiv kontroll av alla aspekter – användare, appar, användning och inställningar – i en enda administratörslösning.

Förenkla datahantering

Minska datahanteringspressen, låt Dataflex Pro fastställa dina lagringsbehov för relationsdata, fil- och bloblagring, loggar och sökindexering.

Anslut data sömlöst med Dynamics 365, Office 365, Azure, Visual Studio, Excel Power Query och tjänster från tredje part.

Bearbeta data effektivare med öppen källkod och delad datamodell som ger semantisk konsekvens.

Ge dina utvecklare större möjligheter

Utveckla snabbt program på ditt sätt – antingen med anpassad kod eller med minimal kodning – i Azure, Office 365 och Dynamics 365, och med fler än 300 anslutningsprogram.

Låt professionella utvecklare bläddra i register och kolumner, samt skapa frågor med sömlös integration mellan SQL Server Management Studio och register i Dataflex Pro.

Frigör tid för utvecklare och innovation med en inbyggd Azure-lösning och omfattande API:er för Dataflex Pro-register och -åtgärder.

Förbättra insikterna med inbyggd AI

Skapa en solid datagrund med automatisk dubblettidentifiering och över 300 dataomvandlingar som rensar och omformar data.

Bearbeta data snabbare och mer korrekt med inbyggda kognitiva tjänster som bygger på AI Builder och Azure.

Förbättra dataanalys genom användningsklar integration med Power BI.

Skapa snabbt appar och intelligenta robotar i Microsoft Teams med Microsoft Dataflex

Gör teamarbete med produktivt och effektivt med Dataflex – en inbyggd Teams dataplattform för minimal kodning. Förenkla för användare som behöver växla mellan olika tjänster och appar med helhetsupplevelse. Skapa säkra, integrerade lösningar med Microsoft Power Apps och stöd din personal med intelligent robotar som baseras på Microsoft Power Virtual Agents.

Bygg snabbt appar med minimal kodning och robotar i Teams med en redigerbar matris utan kodning för att enkelt skapa din datamodell.

Snabba på lösningsleverans med en-klicks-distribution av appar och intelligenta robotar.

Effektivisera processer för apptillverkare och användare med dynamiska layouter och en inbyggd databas med stöd för relations-, fil- och bilddata.

Dela kunskaper och support med alla teammedlemmar genom att besvara mängder av vanliga frågor med hjälp av inbäddade intelligenta robotar med Power Virtual Agents.

Ta nästa steg med Microsoft Dataflex Pro

Börja lära dig

Läs hur du skapar register och importerar data till en Dataflex Pro-databas.

Kontakta en partner

Få experthjälp från Power Apps-partner för mer information om att använda Dataflex Pro med Microsoft Power Platform.

Hämta startpaketet för Center of Excellence

Läs hur du kan låta andra hantera administration och styrning av Power Apps och Dataflex Pro.