Gå vidare till huvudinnehållet

Gör mer med dina affärsdata

Samordna data från alla affärsprocesser och skapa interoperabilitet mellan appar med Common Data Model.

Vad är Common Data Model?

Common Data Model (CDM) är det gemensamma dataspråk som används av affärs- och analysappar. Det består av en uppsättning standardiserade och utbyggbara datascheman som publiceras av Microsoft och våra partner, och som gör att data och deras innebörd blir konsekventa i appar och affärsprocesser.

Frigör potentialen i dina affärsappar

Med Common Data Model får du en enda metadatadefinition som kan anpassas och som gör det enklare att bygga rapporter, skapa nya appar och ansluta affärsenheter som marknadsföring, försäljning, ekonomi, drift och handel.

Skapa en enda sanningskälla

Fatta bättre affärsbeslut med en gemensam förståelse av era data utan att behöva definiera om dem varje gång. Dynamics 365, Power Apps, Power BI och Azure har stöd för datalagring i överensstämmelse med Microsoft Common Data Model som samordnar data från hela din verksamhet.

Anpassa efter dina behov

Det är enkelt att anpassa och bygga ut Common Data Model-schemat med hjälp av samma metadatasystem som beskriver enheter, relationer och semantisk innebörd. Genom att använda standarddefinitionerna för öppen källkod tillsammans med ditt anpassade schema kan du uppfylla ditt företags unika behov.

Hitta lösningar som är skräddarsydda efter din bransch

Med acceleratorer för branschlösningar kan partner och andra lösningsleverantörer snabbt skapa branschvertikala lösningar. Acceleratorer för vården, högre utbildning och ideella organisationer finns i AppSource, och acceleratorer för andra branscher kommer snart.

Hitta mer information om Common Data Model