Gå vidare till huvudinnehållet

Få ut mer värde från dina data med Common Data Model

Snabb problemlösning. Snabbare innovation. En enhetlig datamodell gör det enklare att dela data och deras innebörd mellan program och affärsprocesser.

Öka flexibiliteten med delad förståelse av dina data

Lägg till intelligens till dina data

Gör det självklart att basera beslut på information som finns i organisationens data. Berika rå information och omvandla den till data som kan användas i program, maskininlärning och AI-algoritmer för att ge tillgängliga, förståeliga och användbara insikter.

Ta bort hinder för att ansluta flera program

Skaffa snabbt och enkelt värdefulla insikter samtidigt som du ökar flexibiliteten och bibehåller efterlevnaden. Använd de metadatadefinitioner som är branschstandard för alla dina data för att maximera interoperabiliteten mellan olika affärsprogram och lösningar, och för att ta bort hinder mellan grupper och avdelningar.

Optimera produktiviteten samtidigt som du sparar pengar

Minska friktioner mellan grupper och avdelningar genom att dela data och deras definitioner med Common Data Model. Använd konsekventa och meningsfulla datadefinitioner för att spara tid, sänka kostnader och öka produktiviteten för olika delar i organisationen.

Skapa intelligenta moderna program

Se till att din organisation fattar smarta beslut. Använd Common Data Model för att ta fram moderna lösningar, program och analyser som alla bygger på gemensam förståelse för dina affärsdata. Expandera insikter med en standardplan för att snabbt samordna data.

 • Samordna data med en dokumenterad och väldefinierad struktur.

 • Sammanför data från olika program med hjälp av standarddefinitioner.

 • Skapa lösningar med ett betrott gemensamt språk.

 • Utöka standarddefinitioner för entiteter för att uppfylla affärsbehov.

 • Upptäck datainnebörd med beskrivande semantik.

 • Skapa semantiska rapporter och analyser.

 • Skapa automatiska maskininlärningsmodeller enkelt.

 • Aktivera maskinlogik för data genom att använda innehållsrika, meningsfulla metadata.

 • Dela och utbyt välbeskrivna data med kunder och partner.

 • Öka produktiviteten och minska den totala ägarkostnaden med maskinläsbara standarddatadefinitioner.

 • Anpassa gemensamma och delade definitioner för heterogena, enhetliga data.

 • Skapa lösningar och program med Common Data Model SDK.

 • Dra nytta av den stora mängden publicerade standarddefinitioner.

 • Fortsätt arbeta med verktyg och färdigheter som är välbekanta i organisationen.

 • Använd befintliga policyer för data- och åtkomsthantering.

Vad olika personer tycker om Common Data Model

"Common Data Model ger VeriPark en stabil och definierad datastruktur som genererar insikter och åtgärder som kan hjälpa våra kunder inom branschen finansiella tjänster att bli digitala ledare."

Ozkan Erener
CEO, VeriPark

"Våra branschlösningar för sjukhus och friskvårdsföretag förenklar interoperabiliteten mellan EMR och andra affärsprogram som använder Common Data Model."

Syed Fahad
Corporate Vice President, Mazik Global

"Genom att harmonisera och samordna affärsrelevanta data i en plattform placeras dataägandet där det hör hemma: hos våra kunder. Vi ser CDM som en nyckelkomponent för att i slutändan aktivera verkligt avancerad säkerhetshantering."

Jan-Henry Ohlert
Director of Engineering, BuildingMinds

Kom i gång med Common Data Model

Läs mer om Common Data Model.

Läs dokumentationen

Sök i det omfattande biblioteket med Common Data Model-definitioner.

Kom i gång

Hämta senaste Common Data Model SDK.

Ladda ned nu

Bläddra i och abonnera på Common Data Model GitHub-lagringsplatsen med senaste objektmodeller, definitioner, scheman och exempel.

Utforska GitHub