Gå vidare till huvudinnehållet
Anslut det du skapar i Microsoft Cloud

Anslut det du skapar i Microsoft Cloud

Skala dina Microsoft Power Platform-lösningar i Microsoft Cloud – anslut det du skapar till Azure, Microsoft 365 och Dynamics 365.

Skapa fler möjligheter

Azure

Anslut med Azure-tjänster – öka utvecklarnas produktivitet och skapa lösningar snabbt med lite eller professionell kodning.

Microsoft 365

Automatisera data, arbetsflöden och appar genom att kombinera Power Platform och Microsoft 365.

Dynamics 365

Få större agilitet genom att bygga ut funktionerna i Dynamics 365 – kör djuplodande dataanalyser och skapa anpassade appar och arbetsflöden.

Övriga Microsoft-produkter

Bygg ut funktionaliteten i de lösningar du skapar genom ett allt större bibliotek med anslutningsprogram från Microsoft och andra.

Öka effekten av dina lösningar

Utveckling med Azure-API
 • Lös komplexa chattscenarier med Power Virtual Agents och Azure Bot Framework Composer – inga ytterligare Azure-resurser behövs.

 • Distribuera webbappar, serverlösa funktioner, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure SQL och Azure Database for MySQL med hjälp av GitHub Actions for Azure.

 • Skapa Power Apps-lösningar med vanliga verktyg som Visual Studio och Visual Studio Code.

Power Automate-anslutningsprogram
 • Skapa Power Automate-molnflöden som automatiserar rutinuppgifter och processer i Excel, Outlook och SharePoint.

 • Visualisera Excel-data snabbt genom att ansluta Excel-frågor, datamodeller och rapporter till Power BI-instrumentpaneler.

 • Analysera Microsoft 365-användningen med Power BI – skapa anpassade rapporter och dela insikter i hela organisationen.

Dynamics 365-försäljningspipeline
 • Samordna Dynamics 365- och Power Platform-data och importera dem till Microsoft Dataverse om du vill ha snabb och praktisk åtkomst för användarna.

 • Förbättra befintliga Dynamics 365-automatiseringsfunktioner med API Apps-funktionen i Azure App Service och anpassa åtgärder och anslutningsprogram.

 • Hjälp handläggarna på kundtjänst att lösa problem snabbare – effektivisera och automatisera deras processer genom att kombinera Dynamics 365 Customer Service med robotstyrd processautomation i Power Automate.

Microsoft Teams-lösningar med anslutningsprogram
 • Skapa arbetsflöden och automatisera processer för olika produkter med Power Automate-anslutningsprogram.

 • Använd Power Apps-anslutningsprogram om du vill skapa molnanslutna och plattformsoberoende affärsappar för mobila enheter och webben.

 • Hantera arbetsflöden effektivt med hjälp av anslutningsprogram som länkar data mellan Power Virtual Agents och Power Automate.

Kom i gång med resurser för Power Platform

Fusionsutveckling

Läs om hur du kombinerar Power Apps med Azure-tjänsterna.

Läs e-boken

Översikt över anslutningsprogram

Få information om Power Platform och Azure-anslutningsprogram.

Läs mer

Licenshantering

Hitta licensinformation för Power Apps och Power Automate.

Läs mer

Dynamics 365-användning

Utforska hur du kan använda Power Platform med Dynamics 365.

Läs mer

Ansluta Power Platform till Microsoft Cloud

Kontakta din Microsoft-representant om du vill ha mer information.