Przejdź do strony głównej

Warsztaty Microsoft Power Platform In a Day

Dowiedz podczas wirtualnych, jednodniowych warsztatów szkoleniowych, jak platforma Microsoft Power Platform może szybko i skutecznie sprostać wyzwaniom biznesowym.

Warsztaty Microsoft Power Platform In a Day
Warsztaty Microsoft Power Platform In a Day

Dostępne warsztaty

App in a Day

Jako lider biznesowy musisz szybko reagować na zmieniający się rynek i nie polegać na tym, że opracujesz rozwiązanie programowe, które to za Ciebie zrobi. Chcesz mieć możliwość szybkiego kompilowania rozwiązania, które skutecznie zaspokoi Twoje potrzeby biznesowe. Dzięki platformie Microsoft Power Platform możesz kompilować znakomite aplikacje biznesowe bez pisania kodu.

W trakcie tych warsztatów lepiej zrozumiesz, jak:

 • Digitalizować procesy biznesowe, pracować wydajniej i eliminować kolejne papierowe dokumenty. Dzięki usłudze Power Apps możesz łatwo kompilować i wdrażać niestandardowe aplikacje biznesowe zarówno na kanwie, jak i w stylu aplikacji opartych na modelu.

 • Łatwo łączyć wszystkie swoje aplikacje i udostępniać dane. Dzięki usłudze Microsoft Dataverse umożliwisz specjalistom biznesowym proste łączenie danych i szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji przy użyciu zgodnej i skalowalnej usługi danych oraz platformy aplikacji zintegrowanej bezpośrednio z usługą Power Apps.

 • Automatyzować i optymalizować procesy biznesowe. Dzięki usłudze Power Automate jako usłudze biznesowej specjaliści biznesowi i informatycy mogą intuicyjnie kompilować zautomatyzowane przepływy pracy.

Po zakończeniu szkolenia będziesz wiedzieć, jak:

 • Tworzyć niestandardowe aplikacje biznesowe bez pisania kodu.
 • Tworzyć zaawansowane procesy biznesowe i złożone relacje danych w aplikacjach.
 • Połączyć aplikację z różnymi źródłami danych, aby ją ożywić.
 • Bezpiecznie udostępniać swoje aplikacje w organizacji.

Dashboard in a Day

Dowiedz się, jak lepiej analizować dane biznesowe w dzisiejszym klimacie ekonomicznym za pomocą usługi Power BI.

Dzięki usłudze Power BI zyskujesz usługę analityki biznesowej, która zapewnia jeden widok Twoich danych biznesowych, oraz możliwość monitorowania kondycji firmy przy użyciu pulpitów nawigacyjnych na żywo, tworzenia zaawansowanych, interaktywnych raportów oraz uzyskiwania dostępu do danych z urządzeń przenośnych.

Po zakończeniu warsztatów będziesz wiedzieć, jak analizować swoje dane w zaawansowany, atrakcyjny sposób, a także jak wykonywać następujące czynności:

 • Łączenie się z różnymi źródłami i importowanie oraz przekształcanie ich danych.

 • Definiowanie reguł biznesowych i wskaźników KPI.

 • Przeglądanie danych za pomocą zaawansowanych narzędzi wizualizacji.

 • Tworzenie atrakcyjnych raportów.

 • Udostępnianie swoich pulpitów nawigacyjnych innym użytkownikom przez publikowanie ich w Internecie lub uzyskiwanie do nich dostępu podczas podróży.

Modern Excel Analyst in a Day

Zobacz, co będzie można zrobić po połączeniu programu Microsoft Excel i usługi Power BI. Poznaj zaawansowane funkcje i dowiedz się, jak narzędzia są najlepiej wykorzystywane przez analityków programu Excel w celu zwiększenia wydajności biznesowej.

Po ukończeniu tych warsztatów uczestnicy będą:

 • Mieć podstawowe informacje na temat edytora Power Query i modeli danych.

 • Wiedzieć, jak dodatki Power Query i Power Pivot w programie Excel mogą zwiększyć wydajność, zapewnić bezproblemowe rozwiązania do wielokrotnego użycia praz przekształcić istniejące ręczne raportowanie w praktyczne szczegółowe informacje.

 • Rozumieć, jak nowoczesny program Excel jest mapowany na program Power BI Desktop.

 • Identyfikować możliwości wspólnego korzystania z programu Excel oraz usługi Power BI.

 • Integrować rozwiązania Excel i Power BI z aplikacją Microsoft Teams i programem SharePoint.

Paginated Reports in a Day

Raporty podzielone na strony w usłudze Power BI są oparte na technologii używanej od wielu lat w usługach SQL Server Reporting Services i umożliwiają tworzenie z dokładnością co do piksela raportów, które są zoptymalizowane pod kątem drukowania i udostępniania w całej organizacji. Dzięki raportom podzielonym na strony można konsolidować raporty samoobsługowe i dotyczące przedsiębiorstwa na ujednoliconej, bezpiecznej platformie raportowania dostępnej dla każdego użytkownika w organizacji.

Celem tych warsztatów praktycznych jest zmotywowanie Cię do korzystania z narzędzi wymaganych do tworzenia, publikowania i rozpowszechniania podzielonych na strony raportów usługi Power BI. Niezależnie od tego, czy jesteś długoletnim użytkownikiem usługi SSRS, który chce przenieść raporty do chmury, czy też korzystającym z programu Power BI Desktop autorem, który nigdy wcześniej nie utworzył raportu podzielonego na strony, te warsztaty są przeznaczone dla Ciebie.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą mieć lepszą wiedzę w następującym zakresie:

 • Projektowanie układów raportów.

 • Łączenie się ze źródłami danych w celu pobrania danych raportu.

 • Praca z parametrami.

 • Wizualizowanie danych raportu.

 • Dodawanie funkcji interaktywnych.

 • Publikowanie, używanie, dostarczanie i osadzanie raportów podzielonych na strony.

Robotic Process Automation in a Day

Chociaż możliwości są nieograniczone, Twój czas nie jest. Te warsztaty dotyczące automatyzacji procesów mechanicznych (RPA) to szkolenie na poziomie początkowym, dzięki któremu każdy może poznać automatyzację przy użyciu usługi Microsoft Power Automate.

Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem biznesowym, czy deweloperem IT, nauczysz się digitalizować procesy biznesowe, łączyć wszystkie aplikacje, aby udostępniać dane w czasie rzeczywistym, oraz automatyzować i optymalizować procesy biznesowe. Szkolenie to oferuje praktyczne doświadczenia przedstawiane przez partnerów ds. usługi Microsoft Power Automate, którzy specjalizują się w tworzeniu rzeczywistych automatyzacji.

Na koniec dnia będziesz wiedzieć, jak:

 • Używać funkcji usługi Power Automate, takich jak przepływy pulpitu i przepływy w chmurze, a także konektorów interfejsu API do automatyzowania procesu biznesowego.

 • Korzystać z zalet z modeli przetwarzania formularzy lub wydobywać kilka procesów za pomocą narzędzia AI Builder lub Process Advisor.

Power Virtual Agents in a Day

Dowiedz się, jak szybko odpowiadać klientom i pracownikom w odpowiedniej skali, korzystając z inteligentnych czatbotów konwersacyjnych. Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem biznesowym czy deweloperem IT, w ciągu jednego dnia dowiesz się, jak szybko tworzyć inteligentne czatboty za pomocą usługi Power Virtual Agents.

Na koniec dnia będziesz wiedzieć, jak:

 • Łatwo twórz własne czatboty

 • Szybko podejmuj akcję dzięki bezproblemowej integracji

 • Kompiluj inteligentne boty przy użyciu zaawansowanych, spersonalizowanych konwersacji

To szkolenie obejmuje praktyczne zadania wykonywane razem z doświadczonym partnerem, który specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań usługi Power Virtual Agents. Są to całodniowe, prowadzone przez instruktora warsztaty dotyczące tworzenia czatbotów.

Poznaj bezpłatne usługi konsultingowe

Dowiedz się więcej o dostępnych bezpłatnych pakietach usług od partnerów Microsoft.