Przejdź do strony głównej
Zdjęcie na temat powrotu do pracy

Zacznij korzystać z tego rozwiązania umożliwiającego powrót do pracy

Pomóż chronić zespoły i usprawniać powrót do miejsca pracy przy użyciu platformy Microsoft Power Platform.

Zacznij korzystać z tego rozwiązania umożliwiającego powrót do pracy

Pomóż chronić zespoły i usprawniać powrót do miejsca pracy przy użyciu platformy Microsoft Power Platform.

Oto, czego potrzebujesz

  1. Licencje na rozwiązania Microsoft Power Apps i Microsoft Power BI Pro
  2. Uprawnienia administratora globalnego lub administratora platformy Microsoft Power Platform
  3. Program Power BI Desktop (utwórz Power BI nowy obszar roboczy)

Jak zaimplementować rozwiązanie

Zaimplementuj składniki rozwiązania w ciągu zaledwie 60 minut.

Step 1

Zaloguj się do konta aplikacji w usłudze Power Apps i utwórz środowisko

Step 2

Zainstaluj aplikację Powrót do miejsca pracy usługi Power Apps

Step 3

Zainstaluj i opublikuj aplikację Gotowość lokalizacji usługi Power BI

Step 4

Zainstaluj i opublikuj aplikację Zarządzanie obiektami usługi Power BI

Step 5

Skonfiguruj aplikacje i role zabezpieczeń

Pobierz składniki rozwiązania

Już dziś zacznij usprawniać powrót do miejsca pracy w organizacji.

Logo ośrodka

Powrót do miejsca pracy

Szablony usługi Power Apps dla pracowników etatowych, menedżerów z branży opieki oraz menedżerów lokalizacji ułatwiają odpowiedzialne ponowne otwieranie miejsc pracy i ich inteligentne monitorowanie.

Logo ośrodka

Gotowość lokalizacji

Ten szablon usługi Power BI zapewnia pracownikom i menedżerom kompleksowy widok wszystkich obiektów, który pozwala określić, kiedy będą one gotowe do ponownego otwarcia.

Logo ośrodka

Zarządzanie obiektami

Ten szablon usługi Power BI zapewnia menedżerom obiektu szczegółowy widok czynników gotowości, który pozwala na efektywne zarządzanie jego bezpiecznym ponownym otwarciem.

Logo ośrodka

Zarządzanie ochroną miejsca pracy

Ten szablon usługi Power BI umożliwia efektywne kontrolowanie spraw pracowników etatowych oraz zarządzanie nimi w sieci lokalizacji i obiektów.