Przejdź do strony głównej

Powrót do miejsca pracy bez obaw

Rozpocznij ponownie pracę w sposób odpowiedzialny oraz inteligentnie monitoruj i chroń miejsce pracy, aby tworzyć bezpieczne środowisko.

Take a guided tour

Udostępnij wszystkim osobom w swojej organizacji narzędzia potrzebne do bezpiecznego powrotu do swojego miejsca pracy

Przygotowywanie lokalizacji

Zapewnij menedżerom i liderom ośrodka narzędzia pozwalające im podejmować świadome decyzje dotyczące bezpiecznego ponownego otwarcia miejsca pracy.

Środowisko miejsca pracy

Daj pracownikom możliwość powrotu do firmy bez obaw dzięki narzędziom samoobsługowym, które pozwalają na bezpieczną i produktywną pracę.

Zarządzanie i profilaktyka na bieżąco

Pomóż pracownikom i liderom bezpieczeństwa zapewnić ochronę i opiekę Twoim pracownikom.


Chroń pracowników podczas każdej fazy powrotu do pracy, a także już po zakończeniu tego procesu

Rozwiązanie zostało utworzone dzięki Microsoft Power Platform, za pomocą Power Apps, Power BI oraz Power Automate. Usprawnia ono bezpieczeństwo miejsca pracy w całej organizacji.

Gotowość lokalizacji

Szybko ustalaj poziom gotowości różnych lokalizacji i wydajnie zarządzaj ponownym ich otwarciem przy użyciu krytycznych danych, takich jak poziom infekcji COVID czy dostępność materiałów eksploatacyjnych.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie ochroną miejsca pracy

Aktywnie zarządzaj przypadkami zarażenia COVID-19, identyfikuj ogniska dla poprawy bezpieczeństwa i zaimportuj dane z innych systemów w celu łatwiejszego zarządzaniu przypadkami. Pulpity nawigacyjne umożliwiają monitorowanie wszystkich danych rozwiązania.

Dowiedz się więcej

Nadzorowanie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Zapewnij personelowi możliwość bezpiecznej i efektywnej pracy dzięki narzędziom samoobsługowym, które pozwalają im na zdalne zalogowanie się i przeprowadzenie badania, zanim wejdą do firmy.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie lokalizacjami — wkrótce dostępne

Pomóż zapewnić, że lokalizacje pozostaną otwarte, dzięki narzędziom do monitorowania zajętości, dostarczania zaopatrzenia ochronnego, procedur bezpieczeństwa oraz innych najlepszych praktyk.

Sprawdzone rozwiązanie stworzone i przetestowane wspólnie z klientami

Toyota

„Rozwiązanie Microsoft Power Platform — powrót do miejsca pracy, wraz z platformą CBRE o nazwie Host pozwala nam na proaktywne przygotowywanie i bezpieczne zarządzanie powracaniem do stacjonarnego miejsca pracy. Możemy zaproponować rozszerzenie tego rozwiązania naszym klientom, razem z nimi troszcząc się o przyszłość bezpiecznych i połączonych miejsc pracy”.

Brennan McReynolds, Global Product & Technology Lead, CBRE

State Street
Toyota

„Zapewnienie bezpieczeństwa pracownika jest naszym najwyższym priorytetem. Największe znaczenie dla jego osiągnięcia mają rozwiązania technologiczne umożliwiające skuteczne zarządzanie i podejmowanie decyzji opartych na danych. Rozwiązanie umożliwiające powrót do miejsca pracy, oparte na Power Platform, umożliwia nam implementację i szybsze działanie”.

John Plansky, Head of Alpha Platform and CEO, Charles River Development

K P M G
Toyota

„Nasi klienci próbują zarządzać swoimi firmami w całkowicie nowej, niespotykanej wcześniej sytuacji. Musimy dalej dostarczać im krytyczne platformy technologiczne i elastyczne rozwiązania, które będą wydajne i wytrzymałe. Możemy pomóc organizacjom rozwijać się, łącząc technologię naszych partnerów, np. rozwiązania zapewniane przez Microsoft, aby tworzyć środowisko oparte na danych i nastawione na użytkownika”.

Todd Lohr, Principal, Advisory, KPMG LLP

Trwała inwestycja, która odpowiada na obecne i możliwe przyszłe wyzwania

Dzięki Power Platform inwestujesz nie tylko w teraźniejszość, ale także w przyszłość. Twoja organizacja pozostanie elastyczna i innowacyjna, w łatwy sposób tworząc inteligentne, niestandardowe aplikacje oraz automatyzując procesy za pomocą niskokodowych rozwiązań przeznaczonych dla wszystkich typów użytkowników. Zapoznaj się z planami Power Apps oraz Power BI, aby uruchamiać rozwiązania o krytycznym znaczeniu ułatwiające ponowne otwieranie miejsc pracy.


Rozwiązania partnerskie

Musimy sobie pomagać. Partnerzy Microsoft ulepszają nasze rozwiązanie pozwalające na powrót do pracy i budują własne w celu zaspokojenia określonych potrzeb biznesowych i branżowych.