Przejdź do strony głównej

Powrót do miejsca pracy bez obaw

Rozpocznij ponownie pracę w sposób odpowiedzialny oraz inteligentnie monitoruj i chroń miejsce pracy, aby tworzyć bezpieczne środowisko.

Udostępnij wszystkim osobom w swojej organizacji narzędzia potrzebne do bezpieczniejszego powrotu do swojego miejsca pracy

Zarządzaj lokalizacjami

Oferuj menedżerom i liderom obiektu narzędzia pozwalające bezpiecznie ponownie otworzyć miejsce pracy i pozostawić je otwarte.

Priorytetyzuj swój personel

Pomagaj liderom monitorować bezpieczny i zdrowy powrót pracowników do miejsca pracy oraz nim zarządzać.

Dostosuj się do pracy hybrydowej

Motywuj pracowników do elastycznego działania i dostosowywania się do zmian okoliczności pracy hybrydowej.


Chroń pracowników podczas każdej fazy powrotu do pracy, a także już po zakończeniu tego procesu

Zwiększaj bezpieczeństwo miejsc pracy w całej organizacji dzięki niestandardowemu rozwiązaniu skompilowanemu przy użyciu usług Power Apps, Power BI i Power Automate.

Gotowość lokalizacji

Szybko ustalaj poziom gotowości różnych lokalizacji i wydajnie zarządzaj ponownym ich otwarciem w ramach przejść fazowych przy użyciu krytycznych danych, takich jak poziom infekcji COVID-19 czy dostępność materiałów eksploatacyjnych.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie ochroną miejsca pracy

Aktywnie zarządzaj przypadkami zarażenia COVID-19, identyfikuj ogniska dla poprawy bezpieczeństwa i zaimportuj dane z innych systemów w celu łatwiejszego zarządzaniu przypadkami. Pulpity nawigacyjne umożliwiają monitorowanie wszystkich danych rozwiązania.

Dowiedz się więcej

Nadzorowanie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Dbaj o bezpieczeństwo pracowników i gości z innych firm za pomocą portalu samoobsługowego, który pozwala im na zdalne meldowanie się i samodzielne badanie przed wejściem do obiektu. Przestrzegaj nowych wytycznych dotyczących szczepień, umożliwiając pracownikom przesyłanie zaświadczeń i wyników testów.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie lokalizacją

Pomagaj liderom zapewniać bezpieczeństwo lokalizacji dzięki raportowaniu i platformom, które monitorują i kontrolują obłożenie według obszaru i fazy. Przestrzegaj nowych wytycznych dotyczących szczepień dzięki narzędziom do konfigurowania zasad zaświadczeń o szczepieniach, zakwaterowania i okresowego testowania.

Dowiedz się więcej

Sprawdzone rozwiązanie stworzone i przetestowane wspólnie z klientami

Toyota

„Rozwiązanie [Microsoft] — powrót do miejsca pracy, wraz z platformą CBRE o nazwie Host pozwala nam na proaktywne przygotowywanie i bezpieczne zarządzanie powracaniem do stacjonarnego miejsca pracy. Możemy zaproponować rozszerzenie tego rozwiązania naszym klientom, razem z nimi troszcząc się o przyszłość bezpiecznych i połączonych miejsc pracy”.

Brennan McReynolds, Global Product & Technology Lead, CBRE

State Street
Toyota

„Zapewnienie bezpieczeństwa pracownika jest naszym najwyższym priorytetem. Największe znaczenie dla jego osiągnięcia mają rozwiązania technologiczne umożliwiające skuteczne zarządzanie i podejmowanie decyzji opartych na danych. Rozwiązanie umożliwiające powrót do miejsca pracy, oparte na platformie [Microsoft Power Platform], umożliwia nam implementację i szybsze działanie”.

John Plansky, Head of Alpha Platform and CEO, Charles River Development

K P M G
Toyota

„Nasi klienci próbują zarządzać swoimi firmami w całkowicie nowej, niespotykanej wcześniej sytuacji. Musimy dalej dostarczać im krytyczne platformy technologiczne i elastyczne rozwiązania, które będą wydajne i wytrzymałe. Możemy pomóc organizacjom rozwijać się, łącząc technologię naszych partnerów, np. rozwiązania zapewniane przez Microsoft, aby tworzyć środowisko oparte na danych i nastawione na użytkownika”.

Todd Lohr, Principal, Advisory, KPMG LLP

Trwała inwestycja, która odpowiada na obecne i możliwe przyszłe wyzwania

Dzięki platformie Microsoft Power Platform inwestujesz nie tylko w teraźniejszość, ale także w przyszłość. Twoja organizacja pozostanie elastyczna i innowacyjna, w łatwy sposób tworząc inteligentne, niestandardowe aplikacje oraz automatyzując procesy za pomocą niskokodowych rozwiązań przeznaczonych dla wszystkich typów użytkowników. Uruchamiaj rozwiązania o krytycznym znaczeniu ułatwiające ponowne otwieranie miejsc pracy. Zapoznaj się z planami usługi Power BI i promocyjnymi cenami dostępnymi przez ograniczony czas w ramach planów usługi Power Apps.


Rozwiązania partnerskie

Musimy sobie pomagać. Zyskaj pomoc, aby spełnić określone wymagania biznesowe i branżowe dzięki partnerom Microsoft, którzy ulepszają rozwiązanie pozwalające na powrót do pracy i budują dodatkowe rozwiązania.

Znajdź więcej sposobów powrotu bez obaw

Poznaj dodatkowe rozwiązania oferowane przez usługę Azure IoT, platformę Microsoft 365 i aplikację Microsoft Teams, aby bezpiecznie ponownie otworzyć firmę, wrócić do pracy i angażować klientów.

Dowiedz się więcej

Poznaj najważniejsze scenariusze, które pomogą Ci przygotować się do otwierania lokalizacji fizycznych, dzięki temu przewodnikowi Szybki start.

Przeczytaj przewodnik