Przejdź do strony głównej

Powrót do miejsca pracy bez obaw

Rozpocznij ponownie pracę w sposób odpowiedzialny oraz inteligentnie monitoruj i chroń miejsce pracy, aby tworzyć bezpieczne środowisko.

Udostępnij wszystkim osobom w swojej organizacji narzędzia potrzebne do bezpiecznego powrotu do swojego miejsca pracy

Przygotowywanie lokalizacji

Zapewnij menedżerom i liderom ośrodka narzędzia pozwalające im podejmować świadome decyzje dotyczące bezpiecznego ponownego otwarcia miejsca pracy.

Środowisko miejsca pracy

Daj pracownikom możliwość powrotu do firmy bez obaw dzięki narzędziom samoobsługowym, które pozwalają na bezpieczną i produktywną pracę.

Zarządzanie i profilaktyka na bieżąco

Pomóż pracownikom i liderom bezpieczeństwa zapewnić ochronę i opiekę Twoim pracownikom.


Chroń pracowników podczas każdej fazy powrotu do pracy, a także już po zakończeniu tego procesu

Zwiększaj bezpieczeństwo miejsc pracy w całej organizacji dzięki niestandardowemu rozwiązaniu skompilowanemu przy użyciu usług Power Apps, Power BI i Power Automate.

Gotowość lokalizacji

Szybko ustalaj poziom gotowości różnych lokalizacji i wydajnie zarządzaj ponownym ich otwarciem w ramach przejść fazowych przy użyciu krytycznych danych, takich jak poziom infekcji COVID-19 czy dostępność materiałów eksploatacyjnych.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie ochroną miejsca pracy

Aktywnie zarządzaj przypadkami zarażenia COVID-19, identyfikuj ogniska dla poprawy bezpieczeństwa i zaimportuj dane z innych systemów w celu łatwiejszego zarządzaniu przypadkami. Pulpity nawigacyjne umożliwiają monitorowanie wszystkich danych rozwiązania.

Dowiedz się więcej

Nadzorowanie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Zapewnij personelowi możliwość bezpiecznej i efektywnej pracy dzięki narzędziom samoobsługowym, które pozwalają im na zdalne zalogowanie się dzięki rezerwacji czasu i miejsca przybycia oraz przeprowadzenie badania, zanim wejdą do firmy.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie lokalizacją

Pomóż lokalizacjom, aby mogły bezpiecznie pozostawać otwarte, dzięki narzędziom współpracującym z platformami zarządzania miejscem pracy w celu monitorowania i kontrolowania zajętości według obszarów i faz oraz zarządzania dostarczaniem zaopatrzenia ochronnego, procedurami bezpieczeństwa i innymi najlepszymi praktykami związanymi z obiektami.

Dowiedz się więcej

Sprawdzone rozwiązanie stworzone i przetestowane wspólnie z klientami

Toyota

„Rozwiązanie [Microsoft] — powrót do miejsca pracy, wraz z platformą CBRE o nazwie Host pozwala nam na proaktywne przygotowywanie i bezpieczne zarządzanie powracaniem do stacjonarnego miejsca pracy. Możemy zaproponować rozszerzenie tego rozwiązania naszym klientom, razem z nimi troszcząc się o przyszłość bezpiecznych i połączonych miejsc pracy”.

Brennan McReynolds, Global Product & Technology Lead, CBRE

State Street
Toyota

„Zapewnienie bezpieczeństwa pracownika jest naszym najwyższym priorytetem. Największe znaczenie dla jego osiągnięcia mają rozwiązania technologiczne umożliwiające skuteczne zarządzanie i podejmowanie decyzji opartych na danych. Rozwiązanie umożliwiające powrót do miejsca pracy, oparte na platformie [Microsoft Power Platform], umożliwia nam implementację i szybsze działanie”.

John Plansky, Head of Alpha Platform and CEO, Charles River Development

K P M G
Toyota

„Nasi klienci próbują zarządzać swoimi firmami w całkowicie nowej, niespotykanej wcześniej sytuacji. Musimy dalej dostarczać im krytyczne platformy technologiczne i elastyczne rozwiązania, które będą wydajne i wytrzymałe. Możemy pomóc organizacjom rozwijać się, łącząc technologię naszych partnerów, np. rozwiązania zapewniane przez Microsoft, aby tworzyć środowisko oparte na danych i nastawione na użytkownika”.

Todd Lohr, Principal, Advisory, KPMG LLP

Trwała inwestycja, która odpowiada na obecne i możliwe przyszłe wyzwania

Dzięki platformie Microsoft Power Platform inwestujesz nie tylko w teraźniejszość, ale także w przyszłość. Twoja organizacja pozostanie elastyczna i innowacyjna, w łatwy sposób tworząc inteligentne, niestandardowe aplikacje oraz automatyzując procesy za pomocą niskokodowych rozwiązań przeznaczonych dla wszystkich typów użytkowników. Uruchamiaj rozwiązania o krytycznym znaczeniu ułatwiające ponowne otwieranie miejsc pracy. Zapoznaj się z planami usługi Power BI i promocyjnymi cenami dostępnymi przez ograniczony czas w ramach planów usługi Power Apps.


Rozwiązania partnerskie

Musimy sobie pomagać. Zyskaj pomoc, aby spełnić określone wymagania biznesowe i branżowe dzięki partnerom Microsoft, którzy ulepszają rozwiązanie pozwalające na powrót do pracy i budują dodatkowe rozwiązania.

Znajdź więcej sposobów powrotu bez obaw

Poznaj dodatkowe rozwiązania oferowane przez usługę Azure IoT, platformę Microsoft 365 i aplikację Microsoft Teams, aby bezpiecznie ponownie otworzyć firmę, wrócić do pracy i angażować klientów.

Dowiedz się więcej

Poznaj najważniejsze scenariusze, które pomogą Ci przygotować się do otwierania lokalizacji fizycznych, dzięki temu przewodnikowi Szybki start.

Przeczytaj przewodnik