Przejdź do strony głównej

Szkolenie prowadzone przez instruktora dotyczące platformy Microsoft Power Platform

Help your customers develop their skills and uncover business growth opportunities by hosting one-day workshops and classes on Power Apps, Power Automate, Microsoft Copilot Studio, and Power BI.

Kobieta oglądająca ekran komputera
Kobieta oglądająca ekran komputera

Kursy dotyczące platformy Power Platform

Każde zajęcia będą obejmować wszystkie materiały — w tym prezentacje, skrypty pokazowe, laboratorium praktyczne z instrukcjami krok po kroku, zestaw danych, kompletne rozwiązania i obrazy. Instruktorzy mają dostęp do dodatkowej zawartości ułatwiającej przeprowadzenie efektywnej prezentacji. Pamiętaj, że w przypadku niektórych kursów jest wymagany opłacony dzierżawca i subskrypcja produktu.

App in a Day

This app development course lets you experience the possibilities of building great business apps without writing code—in a single day. As a business leader, you need to react quickly to the changing market and cannot stay dependent on developing a software solution to do that. You want the ability to build a solution to meet your business needs swiftly. With Microsoft Power Platform, you can build great business apps without writing code.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą wiedzieć, jak:

 • Create custom business applications without writing code.
 • Learn how to build sophisticated business processes and complex data relationships within applications.
 • Learn how to connect your app to a variety of data sources to bring it to life.
 • Share your apps inside your organization securely.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

 1. Zawartość dla instruktorów obejmuje prezentacje, skrypty pokazowe i materiały szkoleniowe dla instruktorów.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop Learning Path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Automation in a Day

This beginner-level one-day course is designed for you to learn automation using Power Automate and Power Automate Desktop.

Ten kurs to laboratorium prowadzone przez instruktora.

At the end of the day, attendees will understand how to:

 • Use Power Automate capabilities such as Desktop flow to automate a business process.
 • Take advantage of form-processing models developed in AI Builder.
 • Use Cloud flows to orchestrate the execution of your Desktop flows.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

 1. Zawartość dla instruktorów includes presentation decks, demo scripts, and train-the-trainer material.

 2. Zawartość dla uczestników – modules and hands on labs are included in Online Workshop learning path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Copilot Studio in a Day

This beginner-level course consists of hands-on, step-by-step lab exercises that guide you through building modern copilot experiences, how to respond rapidly to your customers and employees at scale, using next generational conversational assistants. No matter if you are a business expert or IT developer, you will learn to develop copilots quickly, in a single day using Microsoft Copilot Studio.

At the end of the day, attendees will understand how to:

 • Easily create your own copilots.
 • Take action quickly with seamless integrations.
 • Build copilots using generative AI and specific responses for personalized conversations.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

 1. Zawartość dla instruktorów uwzględnia prezentacje z uwagami dla instruktorów, przewodnik z pokazami dla instruktorów, ćwiczenia obejmujące nakreślanie wizji, laboratoria oraz instrukcje dotyczące konfiguracji.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop learning path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Dataverse for Teams in a Day

Ostatnia aktualizacja: marzec 2022 r.

Ten jednodniowy kurs obejmuje zagadnienia dotyczące pracy z produktami Microsoft Teams i Microsoft Power Platform. Uczestnicy poznają różne sposoby współpracy z usługami Power BI, Power Apps, Power Virtual Agents, Power Automate i MicrosoftMicrosoft Teams.

Na koniec dnia przeprowadza się analizę przykładowych aplikacji oraz odbywa się ćwiczenie z zakresu współpracy w aplikacji Microsoft Teams przeznaczone dla wszystkich uczestników zajęć.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Administrator in a Day Microsoft Power Platform

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2023 r.

Warunek wstępny — ukończenie kursu App in a Day, podstawowe doświadczenie w zakresie administrowania aplikacjami w chmurze lub odpowiednie doświadczenie w pracy z platformą Microsoft Power Platform.

W trakcie tego jednodniowego kursu można dowiedzieć się, jak zostać odnoszącym sukcesy administratorem dzierżawcy platformy Microsoft Power Platform. Podczas laboratorium uczestnicy dowiadują się, jak:

 • Zabezpieczać dzierżawcę.
 • Tworzyć i optymalizować raporty oraz telemetrię, aby wspierać podejmowanie decyzji opartych na danych.
 • Przeprowadzać automatyzację zadań administracyjnych.
 • Wdrażać aplikację.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Masz za sobą udział w kursie? Wypełnij ankietę po kursie.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Low-Code for Developer in a Day Power Platform

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r.

Wymaganie wstępne — ukończenie kursu App in a Day, doświadczenie w tworzeniu oprogramowania lub równoważne doświadczenie w pracy z platformą Microsoft Power Platform. Do ukończenia zajęć w laboratorium konieczne będą dedykowane uprawnienia dzierżawcy i użytkownika dla deweloperów.

Podczas tego jednodniowego kursu poznasz zasady skutecznego programowania na platformie Microsoft Power Platform.

Podczas tych zajęć w laboratorium uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:

 • Tło do Power Platform
 • Poszerzenie możliwości użytkownika
 • Łącznik niestandardowy
 • Interfejsy API Power Platform w Azure
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji
 • „Mała ilość kodu”, czy „Kod jest najważniejszy”?

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

PCF — Power Apps Code Components in a Day

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2022 r.

Ten kurs jest przeznaczony dla profesjonalnych programistów. Wymagana jest znajomość programowania w JavaScript i HTML.

Warunek wstępny — ukończenie kursu App in a Day, doświadczenie w kompilowaniu oprogramowania lub równoważne doświadczenie w pracy z usługą Microsoft Power Platform.

Uwaga: upewnij się, że masz komputer z systemem Windows skonfigurowany w sposób opisany w dokumentacji kursu.

Podczas tego jednodniowego kursu i zajęć w laboratorium dowiesz się, jak kompilować i wdrażać składniki kodu Power Apps. Druga część tego kursu poświęcona jest stosowaniu interfejsów użytkownika React i Fluent w składnikach kodu.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Power Pages in a Day

This beginner-level training is designed for users with no prior experience of website creation, app building, or working with Power Platform, to learn how to rapidly build low-code, enterprise-trusted, secure websites with Microsoft Power Pages. This hands-on workshop will walk prospective makers through the end-to-end creation of a Power Pages website including customization of web pages and the creation of Dataverse components to enforce security.

At the end of the day, attendees will better understand how to:

 • Successfully build a data-driven website on top of a relational database with automated processes.
 • Identify when their organizations can benefit from using Power Pages sites for their specific business scenarios/use cases.

The workshop assets are split into two parts:

 1. Instructor content includes presentation decks, demo scripts, and train-the-trainer material.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop Learning Path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Dodatkowe kursy dotyczące usługi Power BI

Oferuj warsztaty i szkolenia, które obejmują szeroki zakres funkcji, możliwości i narzędzi usługi Power BI — od użytkownika początkującego do eksperta.

Prześlij szczegółową opinię

Your feedback helps us to enhance our content and assist the entire Power Apps, Power Automate, and Copilot Studio community.

Dowiedz się więcej o tym, jak zostać partnerem usługi Power Apps, Power Automate lub Copilot Studio.

Wskazówki dotyczące korzystania z tej zawartości

 1. Nie można wprowadzać żadnych zmian w zestawie danych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone w zawartości kursu nie powinny być oznaczane powyższymi markami.
 3. The person presenting should be very familiar with Power Apps, Power Automate, and Copilot Studio, and be able to answer any customer questions related to the workshop or products in general.
 4. Upewnij się, że uczestnicy wypełnili ankietę po zakończeniu szkolenia. Ankieta umożliwia nam zarządzanie istniejącą zawartością szkoleń oraz jej ulepszanie. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej ankiety, skontaktuj się z nami.