Przejdź do strony głównej

W prosty sposób wprowadzaj innowacje za pomocą platformy Microsoft Dataverse

Twórz i uruchamiaj tysiące aplikacji, przepływów i inteligentnych agentów przy użyciu inteligentnej, bezpiecznej i skalowalnej niskokodowej platformy danych. Sprawdź jej możliwości dzięki wersji próbnej Power Apps.

Wykorzystaj swoje dane do granic możliwości. Przesuwaj granice.

Elastycznie dostarczaj usługi

Szybko dodawaj wartość biznesową dzięki rozszerzalnej platformie danych, która używa gotowych tabel wspólnych, atrybutów rozszerzonych, znaczeń semantycznych i otwartego ekosystemu dzięki zastosowaniu schematu Common Data Model.

Zwiększaj skalę i wydajność

Zwiększ produktywność i zmniejsz koszty dzięki szybkiemu tworzeniu aplikacji, procesów i wielokrotnemu użyciu schematów danych. Używając GitHub i Azure DevOps, w powtarzalny sposób kompiluj, weryfikuj i wdrażaj aplikacje.

Wykorzystaj możliwości danych, aby pracować inteligentniej

Dodaj do modułu automatyzacji procesów niskokodowe narzędzia AI, aby otrzymywać dokładniejsze informacje analityczne. Zidentyfikuj i usuń zduplikowane i niezgodne dane dzięki zarządzanej platformie danych, która zawiera wbudowaną logikę biznesową i reguły.

Polegaj na bezpieczeństwie zapewnianym przez zaufaną platformę

Chroń dane za pomocą niezawodnej infrastruktury zarządzania zabezpieczeniami oferującej funkcje bezpieczeństwa i zgodności o krytycznym znaczeniu — rozbudowane szyfrowanie, bogate w opcje narzędzia kontroli dostępu oraz szczegółową integrację z platformą Azure Active Directory.

Zobacz, jak klienci zwiększają skalę i elastyczność biznesową

Rockwell
Microsoft Dataverse to szkieletowa sieć danych umożliwiająca użytkownikom dynamiczne przechowywanie danych w skalowalnym i bezpiecznym środowisku

„Microsoft Dataverse jest szkieletem, który pozwala użytkownikom na przechowywanie danych w skalowalnym i bezpiecznym środowisku. To rozwiązanie umożliwia nam traktowanie danych jako usługi, która może być świadczona na żądanie w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb biznesowych”.

Chris Wagner

Analytics Architect, Rockwell Automation

Blackmores
Rozwiązanie Microsoft Dataverse umożliwia szybsze dostarczanie wartości biznesowej za pośrednictwem rozwiązań niskokodowych

„Microsoft Dataverse umożliwia szybsze tworzenie wartości biznesowej za pomocą niskokodowych rozwiązań, a mimo to nadal oferuje kompleksowe wymagania w ramach bezpieczeństwa”.

Tijn Tacke

Head of Business Applications

Arriva
jeden model bezpieczeństwa i inspekcji

„Uzyskanie zabezpieczeń i zgodności w wielu usługach jest trudne. [Microsoft Dataverse] oferuje mi jeden model zabezpieczeń i inspekcji”.

Keith Whatling

Senior Analyst, Arriva

Poznaj efekty niskokodowego tworzenia aplikacji

Dowiedz się, jak zapewnić organizacji korzyści wynikające z niskokodowego tworzenia aplikacji w organizacji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Większa wydajność dzięki niskokodowemu tworzeniu aplikacji

Poznaj siedem powodów, dla których liderzy korzystają z możliwości niskokodowych platform do tworzenia aplikacji, aby zredukować koszty i zwiększyć elastyczność działania.

Oszczędzaj czas dzięki w pełni zarządzanemu rozwiązaniu

 • Usprawnij ochronę tożsamości i zabezpiecz dostęp gościa za pomocą zarządzania tożsamością i uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 • Z łatwością zarządzaj wykorzystaniem danych i chroń je za pomocą wbudowanych pełnych dzienników inspekcji oraz zasad zapobiegania utracie danych.
 • Skutecznie kontroluj wszystkie aspekty — użytkowników, aplikacje, wykorzystanie i ustawienia — w jednym panelu administratora.

Uprość zarządzanie danymi

 • Zmniejsz obciążenia związane z zarządzaniem danymi poprzez umożliwienie platformie Dataverse określenia potrzeb w zakresie przechowywania danych relacyjnych, magazynu plików i obiektów blob, dzienników i indeksowania wyszukiwania.
 • Bezproblemowo łącz dane za pomocą Dynamics 365, Microsoft 365, Azure, Visual Studio, programu Excel Power Query oraz usług innych firm.
 • Efektywniej przetwarzaj dane za pomocą modelu danych udostępnianych i open source, który zapewnia spójność semantyczną.

Poszerzaj możliwości swoich programistów

 • Szybko twórz aplikacje — za pomocą kodu niestandardowego, przy użyciu małej ilości kodu lub wręcz bez kodowania — na platformach Azure, Microsoft 365 oraz Dynamics 365 i z więcej niż 500 konektorami.
 • Stwórz profesjonalnym deweloperom możliwość przeglądania tabel i kolumn oraz tworzenia zapytań dzięki bezproblemowej integracji między programem SQL Server Management Studio i tabelami w usłudze Dataverse.
 • Zaoszczędź czas pracy deweloperów, aby mogli go wykorzystać na wprowadzanie innowacji przy użyciu natywnego środowiska platformy Azure oraz bogatych interfejsów API dla tabel i akcji usługi Dataverse.

Ulepszaj analizy dzięki wbudowanej AI

 • Utwórz jednolite dane przy użyciu funkcji automatycznego wykrywania duplikatów i ponad 300 przekształceniom pozwalającym oczyścić i przebudować dane.
 • Szybciej i dokładniej przetwarzaj dane dzięki wbudowanym usługom kognitywnym obsługiwanym przez rozwiązania AI Builder i Azure.
 • Ulepszaj analizę danych dzięki gotowej do użycia integracji z Power BI.

Korzystaj z możliwości szybkiego tworzenia aplikacji i inteligentnych botów w rozwiązaniu Microsoft Dataverse for Teams

Zwiększ produktywność i możliwości współpracy w aplikacji Microsoft Teams dzięki Dataverse for Teams — wbudowanej niskokodowej platformie danych. Usuń problemy związane z przełączaniem się pomiędzy aplikacjami dzięki kompleksowemu środowisku. Twórz bezpieczne, zintegrowane rozwiązania z użyciem Microsoft Power Apps i wspieraj pracowników za pomocą inteligentnych botów dzięki Microsoft Power Virtual Agents.

Szybko twórz niskokodowe aplikacje i boty w Teams za pomocą siatki z możliwością edycji bez użycia kodu, aby łatwo zbudować model danych.

Przyspieszaj dostarczanie rozwiązań dzięki wdrażaniu aplikacji i inteligentnych botów jednym kliknięciem.

Usprawniaj procesy tworzenia aplikacji i ułatwiaj pracę użytkowników dzięki wykorzystaniu układów dynamicznych i wbudowanej bazy danych, która obsługuje dane relacyjne, pliki i obrazy.

Udostępnij wiedzę i pomoc techniczną wszystkim członkom zespołu, odpowiadając na często zadawane pytania na dużą skalę, korzystając z osadzonych inteligentnych botów w usłudze Power Virtual Agents.

Zrób kolejny krok za pomocą aplikacji Microsoft Dataverse

Rozpocznij naukę

Dowiedz się, jak tworzyć tabele i importować dane do bazy danych Dataverse.

Skontaktuj się z partnerem

Uzyskaj ekspercką pomoc od partnerów w zakresie rozwiązania Power Apps i dowiedz się więcej o korzystaniu z usługi Dataverse za pośrednictwem Microsoft Power Platform.

Pobierz Pakiet startowy centrum doskonałości

Dowiedz się, jak umożliwić innym administrowanie i zarządzanie rozwiązaniami Power Apps i Dataverse.