Przejdź do strony głównej

Lepiej wykorzystaj dane biznesowe

Wykorzystaj schemat Common Data Model, aby zapewnić jednolitość danych we wszystkich procesach biznesowych i współdziałanie aplikacji.

Co to jest schemat Common Data Model?

Common Data Model (CDM) jest to język jednolitych danych używany przez aplikacje biznesowe i analityczne. Składa się z zestawu standaryzowanych, rozszerzalnych schematów danych opublikowanych przez Microsoft i naszych partnerów, aby umożliwić spójność danych i ich znaczenia w aplikacjach i procesach biznesowych.

Wykorzystaj potencjał posiadanych aplikacji biznesowych

Schemat Common Data Model zapewnia jednolite definicje metadanych, które można modyfikować, aby łatwiej tworzyć raporty i nowe aplikacje oraz łączyć jednostki biznesowe takie jak działy marketingu, sprzedaży, usług, finansów, operacji oraz handlu.

Utwórz jedno źródło wiarygodnych informacji

Podejmuj lepsze decyzje biznesowe dzięki jednoznacznemu rozumieniu danych bez konieczności ponownego definiowania ich za każdym razem. Rozwiązania Dynamics 365, Power Apps, Power BI i Azure obsługują przechowywanie danych zgodnie ze schematem Microsoft Common Data Model, który zapewnia ich jednolitość w całym przedsiębiorstwie.

Dostosuj do swoich potrzeb

Dostosowuj i rozszerzaj schemat Common Data Model, używając takiego systemu metadanych do opisywania jednostek, relacji i semantyki. Korzystaj z definicji w standardzie open source wraz z dostosowanym schematem, aby zrealizować swoje potrzeby biznesowe.

Uzyskaj rozwiązania dopasowane do Twojej branży

Akceleratory umożliwiają partnerom i innym dostawcom rozwiązań szybkie tworzenie pionowych rozwiązań branżowych. Akceleratory dla opieki zdrowotnej, szkolnictwa wyższego i organizacji non-profit są dostępne za pośrednictwem usługi AppSource, a już niedługo pojawią się akceleratory dla następnych branż.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi schematu Common Data Model