Przejdź do strony głównej
Łącz tworzone rozwiązania w chmurze Microsoft Cloud

Łącz tworzone rozwiązania w chmurze Microsoft Cloud

Skaluj rozwiązania platformy Microsoft Power Platform w chmurze Microsoft Cloud — łącz tworzone aplikacje z platformami Azure i Microsoft 365 oraz rozwiązaniem Dynamics 365.

Twórz więcej możliwości

Azure

Nawiązuj połączenie z usługami platformy Azure — zwiększaj produktywność deweloperów i szybko twórz rozwiązania z małą ilością kodu i zorientowane na kod.

Microsoft 365

Połącz platformy Power Platform i Microsoft 365, aby automatyzować dane, przepływy pracy i aplikacje w najczęściej używanych aplikacjach.

Dynamics 365

Zwiększysz zwinność swojej organizacji, rozszerzając możliwości rozwiązania Dynamics 365 — uruchamiaj rozbudowaną analizę danych i kompiluj dostosowywalne aplikacje oraz przepływy pracy.

Inne produkty Microsoft

Korzystaj z rosnącej biblioteki konektorów Microsoft i innych niż Microsoft, aby rozszerzać funkcjonalność tworzonych rozwiązań.

Zwiększaj wpływ rozwiązań na firmę

Development interfejsów API platformy Azure
  • Wdrażaj aplikacje internetowe i funkcje bezserwerowe, korzystając z usług Azure Kubernetes Service (AKS), Azure SQL i GitHub Actions dla platformy Azure.

  • Twórz niestandardowe interfejsy API dla rozwiązań Power Apps, korzystając z narzędzi takich jak Visual Studio Code.

Konektory usługi Power Automate
  • Kompiluj przepływy w chmurze usługi Power Automate, aby automatyzować rutynowe zadania i procesy w programach Excel, Outlook i SharePoint.

  • Łącz zapytania, modele danych i raporty programu Excel z pulpitami nawigacyjnymi usługi Power BI, aby szybko wizualizować dane programu Excel.

Potok sprzedaży rozwiązania Dynamics 365
  • Ujednolicaj dane rozwiązania Dynamics 365 i platformy Power Platform, a następnie importuj je do usługi Dataverse, aby umożliwiać użytkownikom szybki dostęp.

  • Pomagaj agentom obsługi klienta szybciej rozwiązywać problemy — usprawniaj i automatyzuj ich procesy, łącząc aplikację Dynamics 365 Customer Service ze zrobotyzowaną automatyzacją procesów w usłudze Power Automate.

Rozwiązania aplikacji Microsoft Teams z konektorami
  • Używaj łączników usługi Power Apps do tworzenia połączonych w chmurze, międzyplatformowych aplikacji biznesowych.

  • Efektywnie zarządzaj przepływami pracy, używając konektorów w celu połączenia danych między usługami Power Virtual Agents i Power Automate.

Zacznij korzystać z zasobów platformy Power Platform

Development fuzyjny

Dowiedz się, jak łączyć aplikacje Power Apps z usługami platformy Azure.

Przeczytaj e-book

Przegląd konektorów

Zapoznaj się z informacjami na temat platformy Power Platform i konektorów platformy Azure.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie licencjami

Znajdź szczegóły licencjonowania usług Power Apps i Power Automate.

Dowiedz się więcej

Użycie rozwiązania Dynamics 365

Odkryj, jak używać platformy Power Platform z rozwiązaniem Dynamics 365.

Dowiedz się więcej

Osiągnij więcej niższym nakładem pracy

Dowiedz się, jak uzyskać większą szybkość i produktywność oraz czas na to, by skupić się na tym, co najważniejsze. Maksymalizuj zwrot z inwestycji za pomocą technologii, która daje większe możliwości.