Przejdź do strony głównej
Kobieta trzymająca tablet

Osiągaj lepsze efekty przy mniejszym wykorzystaniu zasobów dzięki zastosowaniu niskokodowych narzędzi do dostosowywania

Przyspieszaj wprowadzanie innowacji i obniżaj koszty, analizując dane, dokonując automatyzacji procesów oraz tworząc aplikacje, witryny internetowe oraz agentów wirtualnych za pomocą rozwiązania Power Platform.

Błyskawicznie identyfikuj wąskie gardła i obszary niskiej wydajności procesów — oraz odkrywaj możliwości automatyzacji — dzięki rozwiązaniu Power Automate Process Mining, które jest już dostępne.

Zapoznaj się z blogiem

Dowiedz się, jak obniżyć koszty i przyspieszyć tworzenie aplikacji przy użyciu developmentu niskokodowego.

Zapoznaj się z blogiem

Przekształcaj świetne pomysły w skuteczne rozwiązania

Obraz: Jaguar Land Rover

Zapewnienie wszystkim użytkownikom możliwości tworzenia aplikacji

W ciągu około dwóch lat pracownik firmy Jaguar Land Rover posiadający jedynie ograniczoną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji skompilował ponad 160 aplikacji, które pozwoliły zautomatyzować procesy, połączyć systemy i uprościć raportowanie w całej firmie.

Centralizacja procesów zarządzania kryzysowego

Centralizacja procesów zarządzania kryzysowego

Zespół biznesowy firmy Bayer połączył funkcje raportowania, zapytania wykorzystywane w toku samoobsługi oraz szczegółowe informacje dotyczące procesów decyzyjnych w ramach jednego pulpitu nawigacyjnego COVID-19, który teraz stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, których liczba przekracza sto tysięcy.

Obraz: personalizacja obsługi klienta

Personalizacja obsługi klienta

Zespół Rabobank opracował bardziej kompleksowe środowisko klienta i obniżył koszty, automatyzując obsługę 50% połączeń od klientów.

Obraz: doskonalenie procesów decyzyjnych klienta

Doskonalenie procesów decyzyjnych klienta

Firma PricewaterhouseCoopers stworzyła oferujące obsługę wielu dzierżaw rozwiązanie wspomagające procesy decyzyjne, które przyniosło oszczędności na poziomie 85% i pozwoliło klientom oszczędzić 30% czasu.

Obraz: ujednolicanie rozproszonych źródeł danych

Ujednolicanie rozproszonych źródeł danych

Firma Walmart opracowała elastyczne, skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie do raportowania i analityki, które pozwoliło scentralizować dane z 10 500 sklepów na całym świecie.

Osobno zaawansowane. Razem lepsze.

Platforma Microsoft Power Platform to więcej niż suma części składowych. Połącz je ze sobą — oraz z usługami Microsoft 365, Dynamics 365, Azure i setkami innych aplikacji — i twórz kompleksowe rozwiązania biznesowe.

Podejmuj uzasadnione, świadome decyzje biznesowe, udostępniając wszystkim użytkownikom wyniki szczegółowej analizy danych.

Przekształcaj pomysły w rozwiązania organizacyjne, umożliwiając wszystkim użytkownikom kompilowanie niestandardowych aplikacji, które pozwalają uporać się z wyzwaniami biznesowymi.

Szybko kompiluj biznesowe witryny internetowe przy użyciu małej ilości kodu, aby dostarczać klientom istotne informacje i świadczyć niezbędne usługi.

Zwiększaj produktywność firmy, aby pracownicy mogli wykonywać więcej zadań, dzięki udostępnieniu wszystkim użytkownikom możliwości automatyzowania procesów organizacyjnych.

Łatwo twórz boty na czacie, aby komunikować się z klientami i pracownikami — nie wymaga kodowania.

Power BI
Power Apps
Power Pages
Power Automate
Power Virtual Agents
Power BI

Power BI

Podejmuj uzasadnione, świadome decyzje biznesowe, udostępniając wszystkim użytkownikom wyniki szczegółowej analizy danych.

Power Apps

Power Apps

Przekształcaj pomysły w rozwiązania organizacyjne, umożliwiając wszystkim użytkownikom kompilowanie niestandardowych aplikacji, które pozwalają uporać się z wyzwaniami biznesowymi.

Power Pages

Power Pages

Szybko kompiluj biznesowe witryny internetowe przy użyciu małej ilości kodu, aby dostarczać klientom istotne informacje i świadczyć niezbędne usługi.

Power Automate

Power Automate

Zwiększaj produktywność firmy, aby pracownicy mogli wykonywać więcej zadań, dzięki udostępnieniu wszystkim użytkownikom możliwości automatyzowania procesów organizacyjnych.

Power Virtual Agents

Power Virtual Agents

Łatwo twórz boty na czacie, aby komunikować się z klientami i pracownikami — nie wymaga kodowania.

Daj każdemu możliwość tworzenia rozwiązań przyspieszających rozwój firmy

Nipa C

„Platforma Microsoft Power Platform to kompleksowa technologia. Dzięki łatwości użycia tworzy ona kulturę innowacji, z pomocą której poznasz nieznaną i niewykorzystaną wcześniej wartość”.

Nipa C

General Manager IT + Decision Driver

Sarah C

„Udostępniając bloki konstrukcyjne w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji, platforma Microsoft Power Platform pomogła wywrzeć ogromny wpływ na firmy, które ze mną współpracowały”.

Sarah C

Senior Solutions Architect + Full Stack Superstar

Alan C

„Platforma Microsoft Power Platform dosłownie stworzyła nowe role dla mnie i innych twórców aplikacji. Mogę teraz rozwiązywać prawdziwe problemy biznesowe — szybko i tanio”.

Alan C

Head of Digital Transformation and Innovation + App Innovator

Martin L

„Platforma Microsoft Power Platform przekształciła sposób, w jaki pracujemy. Chcieliśmy pracować sprawniej i w środowisku cyfrowym, szczególnie w przypadku obsługi naszych techników mobilnych, którzy bardzo dużo podróżują”.

Martin L

Software Developer + Solution Builder

Eric T

„Mogę zbudować front end, połączyć go z bazą danych, stworzyć automatyzacje, które oszczędzają czas, i wizualizować wyniki dla interesariuszy. To ogromna moc”.

Eric T

Project Manager + Value Creator

Używane przez firmy duże i małe

Prawdziwy lider

Logo firmy Gartner

Dowiedz się, dlaczego firma Gartner uznała Microsoft za lidera w raporcie z 2023 r. Gartner® Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms.1

Logo firmy Gartner

Microsoft uznano za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms1 z marca 2022 r.

Dane pokazują, że platforma Microsoft Power Platform poprawia wyniki biznesowe

Dowiedz się, jak organizacja prosperuje, gdy pracownicy są motywowani do tworzenia rozwiązań dla siebie i innych osób za pomocą platformy Microsoft Power Platform.

140 procent

Zwrot z inwestycji w ciągu trzech lat


8,32 mln USD

Obecna wartość netto

Powyższe punkty danych z przeprowadzonego w sierpniu 2022 r. na zlecenie przez firmę Forrester Consulting badania Total Economic Impact™ odzwierciedlają trzyletni zwrot z inwestycji połączony z obecną wartością netto wdrożenia funkcji premium platformy Microsoft Power Platform.

Przeczytaj raport Low-Code Signals 2023

Dowiedz się, dlaczego 89% dyrektorów finansowych i informatyków powiedziało, że platformy niskokodowe zwiększają efektywność developmentu aplikacji.

Zyskaj przewagę nad konkurencją, łącząc wszystkie swoje dane

Połącz się z setkami źródeł danych, używając biblioteki konektorów i modelu Dataverse — dzięki temu połączysz swoje dane w jedno źródło wiarygodnych informacji. Co więcej, pozwoli Ci to odkryć nowe możliwości, a także dostosować i rozszerzyć możliwości oferowane przez rozwiązania Office 365, Dynamics 365 oraz Azure.

Office 365 Outlook Logo

Office 365 Outlook

SharePoint Logo

SharePoint

OneDrive for Business Logo

OneDrive for Business

Notifications Logo

Notifications

Office 365 Users Logo

Office 365 Users

RSS Logo

RSS

Outlook.com Logo

Outlook.com

Google Calendar Logo

Google Calendar

Planner Logo

Planner

Microsoft Forms Logo

Microsoft Forms

Approvals Logo

Approvals

OneDrive Logo

OneDrive

Excel Online (Business) Logo

Excel Online (Business)

Dynamics 365 Logo

Dynamics 365

Mail Logo

Mail

Microsoft To-Do (Business) Logo

Microsoft To-Do (Business)

Gmail Logo

Gmail

Twitter Logo

Twitter

MSN Weather Logo

MSN Weather

OneNote (Business) Logo

OneNote (Business)

SQL Server Logo

SQL Server

Outlook Tasks Logo

Outlook Tasks

Dropbox Logo

Dropbox

Dataverse Logo

Dataverse

Trello Logo

Trello

Project Online Logo

Project Online

Excel Logo

Excel

Azure DevOps Logo

Azure DevOps

Instagram Logo

Instagram

File System Logo

File System

Google Drive Logo

Google Drive

FTP Logo

FTP

Wunderlist Logo

Wunderlist

Yammer Logo

Yammer

Slack Logo

Slack

Google Sheets Logo

Google Sheets

SFTP Logo

SFTP

YouTube Logo

YouTube

Office 365 Groups Logo

Office 365 Groups

Todoist Logo

Todoist

Azure Blob Storage Logo

Azure Blob Storage

Dynamics 365 for Fin & Ops Logo

Dynamics 365 for Fin & Ops

Flow management Logo

Flow management

Salesforce Logo

Salesforce

Word Online (Business) Logo

Word Online (Business)

Azure AD Logo

Azure AD

Box Logo

Box

Google Tasks Logo

Google Tasks

Excel Online (OneDrive) Logo

Excel Online (OneDrive)

Asana Logo

Asana

Smartsheet Logo

Smartsheet

Azure Automation Logo

Azure Automation

HTTP with Azure AD Logo

HTTP with Azure AD

Facebook Logo

Facebook

SMTP Logo

SMTP

Twilio Logo

Twilio

JIRA Logo

JIRA

Azure Application Insights Logo

Azure Application Insights

Google Contacts Logo

Google Contacts

Azure Queues Logo

Azure Queues

Azure

Twórz rozwiązania na platformie bez ograniczeń

Wprowadzaj dostosowania i zmiany, korzystając z natywnie rozszerzalnej platformy w Azure. Bezproblemowo rozszerzaj możliwości, kontrolki i funkcje usług Power BI, Power Apps, Power Automate i Power Virtual Agents, a także łatwo twórz konektory z platformami niestandardowymi lub starszymi.

1Gartner jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a Magic Quadrant jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.