Gå til hovedinnhold

Kurs med veileder for Microsoft Power Platform

Help your customers develop their skills and uncover business growth opportunities by hosting one-day workshops and classes on Power Apps, Power Automate, Microsoft Copilot Studio, and Power BI.

En kvinne ved datamaskinen sin
En kvinne ved datamaskinen sin

Power Platform-kurs

Hvert kurs omfatter alt materiell, deriblant presentasjonskort, demoskripter, trinnvise, praktiske oppgaver, fullstendige løsninger og bilder. Tilleggsinnhold er tilgjengelig for instruktører for å sørge for en vellykket presentasjon. Vær oppmerksom på at en betalt produktleietaker og et abonnement er nødvendig for utvalgte kurs.

App in a Day

This app development course lets you experience the possibilities of building great business apps without writing code—in a single day. As a business leader, you need to react quickly to the changing market and cannot stay dependent on developing a software solution to do that. You want the ability to build a solution to meet your business needs swiftly. With Microsoft Power Platform, you can build great business apps without writing code.

På slutten av dagen vil deltakerne ha en bedre forståelse av hvordan de gjør følgende:

 • Create custom business applications without writing code.
 • Learn how to build sophisticated business processes and complex data relationships within applications.
 • Learn how to connect your app to a variety of data sources to bring it to life.
 • Share your apps inside your organization securely.

Seminarressursene er delt i to deler:

 1. Instruktørinnhold omfatter presentasjonskort, demoskripter og opplæringsmateriell for instruktøren.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop Learning Path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Automation in a Day

This beginner-level one-day course is designed for you to learn automation using Power Automate and Power Automate Desktop.

Dette kurset er en oppgave med veileder.

At the end of the day, attendees will understand how to:

 • Use Power Automate capabilities such as Desktop flow to automate a business process.
 • Take advantage of form-processing models developed in AI Builder.
 • Use Cloud flows to orchestrate the execution of your Desktop flows.

Seminarressursene er delt i to deler:

 1. Instruktørinnhold includes presentation decks, demo scripts, and train-the-trainer material.

 2. Deltakerinnhold – modules and hands on labs are included in Online Workshop learning path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Copilot Studio in a Day

This beginner-level course consists of hands-on, step-by-step lab exercises that guide you through building modern copilot experiences, how to respond rapidly to your customers and employees at scale, using next generational conversational assistants. No matter if you are a business expert or IT developer, you will learn to develop copilots quickly, in a single day using Microsoft Copilot Studio.

At the end of the day, attendees will understand how to:

 • Easily create your own copilots.
 • Take action quickly with seamless integrations.
 • Build copilots using generative AI and specific responses for personalized conversations.

Seminarressursene er delt i to deler:

 1. Instruktørinnhold omfatter presentasjonskort med instruktørmerknader, opplæringsdemohåndbok, opplæringskurs, oppgaver og konfigureringsinstruksjoner.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop learning path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Dataverse for Teams in a Day

Sist oppdatert: mars 2022

Dette endagskurset dekker arbeid med Microsoft Teams og Microsoft Power Platform-produkter. Deltakerne utforsker forskjellige måter å samarbeide med Power BI, Power Apps, Power Virtual Agents, Power Automate og Microsoft Teams på.

Dagen avsluttes med å se på eksempelapper og en samarbeidsøvelse ved å bruke Microsoft Teams med alle klassedeltakere.

Innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

 • Instruktørinnhold omfatter presentasjonskort med instruktørmerknader, oppgaver og konfigurasjonsinstruksjoner.

 • Deltakerinnhold omfatter oppgavehåndboken og datasettene.

Administrator in a Day Microsoft Power Platform

Sist oppdatert juni 2023

Forutsetning – App in a Day-kurs, grunnleggende administrasjonsbakgrunn for skyprogrammer eller tilsvarende arbeidserfaring med Microsoft Power Platform.

Dette endagskurset dekker hvordan du blir en vellykket administrator for Microsoft Power Platform-leietakeren. I løpet av denne oppgaven vil deltakerne lære seg hvordan de gjør følgende:

 • sikrer leietakeren sin
 • oppretter og optimaliserer rapporter og telemetri for å støtte datadrevet beslutningstaking
 • oppretter automatisering for administrasjonsoppgaver
 • ruller ut en app

Innholdet tilbys på engelsk.

Har du deltatt på kurset? Fullfør kursundersøkelsen.

Seminarressursene er delt i to deler:

 • Instruktørinnhold omfatter presentasjonskort med instruktørmerknader, oppgaver og konfigurasjonsinstruksjoner.

 • Deltakerinnhold omfatter oppgavehåndboken og datasettene.

Low-Code for Developer in a Day Power Platform

Sist oppdatert juni 2022

Forutsetning – App in a Day-kurs, bakgrunn som programvareutvikler eller tilsvarende arbeidserfaring med Microsoft Power Platform. Det kreves egne leier- og brukertillatelser for utviklere for å kunne fullføre oppgaven.

Dette endagskurset dekker hvordan du blir en vellykket utvikler for Microsoft Power Platform.

I løpet av denne oppgaven vil deltakerne lære følgende:

 • Power Platform-bakgrunn
 • utvidelse av brukeropplevelsen
 • egendefinert kobling
 • API-er for Power Platform i Azure
 • administrasjon av programlivssyklus
 • Lavkode eller kode først?

Innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

 • Instruktørinnhold inkludert konfigurasjonsinstruksjoner for ditt eget miljø.

 • Deltakerinnhold inneholder oppgavehåndbøker, konfigurasjonsinstruksjoner må gis av instruktøren.

PCF – Power Apps Code Components in a Day

Sist oppdatert juli 2022

Dette kurset er beregnet på profesjonelle utviklere. Det forutsettes at du har kunnskap om å utvikle med JavaScript og HTML.

Forutsetning – App in a Day-kurs, bakgrunn som programvareutvikler eller tilsvarende arbeidserfaring med Microsoft Power Platform.

Sørg for at du har en Windows-maskin med konfigurasjonen detaljert i kursdokumentasjonen.

Dette endagskurset og oppgavene dekker hvordan du bygger og distribuerer kodekomponenter for Power Apps. Den andre delen av kurset fokuserer på bruk av React- og Fluent-grensesnittet i kodekomponenter.

Innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

 • Instruktørinnhold inkludert konfigurasjonsinstruksjoner for ditt eget miljø.

 • Deltakerinnhold inneholder oppgavehåndbøker, konfigurasjonsinstruksjoner må gis av instruktøren.

Power Pages in a Day

This beginner-level training is designed for users with no prior experience of website creation, app building, or working with Power Platform, to learn how to rapidly build low-code, enterprise-trusted, secure websites with Microsoft Power Pages. This hands-on workshop will walk prospective makers through the end-to-end creation of a Power Pages website including customization of web pages and the creation of Dataverse components to enforce security.

At the end of the day, attendees will better understand how to:

 • Successfully build a data-driven website on top of a relational database with automated processes.
 • Identify when their organizations can benefit from using Power Pages sites for their specific business scenarios/use cases.

The workshop assets are split into two parts:

 1. Instructor content includes presentation decks, demo scripts, and train-the-trainer material.

 2. Attendee content – modules and hands on labs are included in Online Workshop Learning Path on Microsoft Learn. Other languages available on Microsoft Learn by selecting the language identifier on the bottom left of the Microsoft Learn page. Not all languages are available.

Tilleggskurs for Power BI

Tilby seminarer og opplæring som dekker bredden av Power BI-funksjoner, -egenskaper og -verktøy – fra nybegynner til ekspert.

Send detaljert tilbakemelding

Your feedback helps us to enhance our content and assist the entire Power Apps, Power Automate, and Copilot Studio community.

Finn ut mer om å bli Power Apps-, Power Automate- eller Copilot Studio-partner.

Retningslinjer for bruk av dette innholdet

 1. Du kan ikke gjøre noen endringer i datasettet.
 2. Hvis det gjøres endringer i kursinnholdet, skal de ikke merkes i henhold til merkene ovenfor.
 3. The person presenting should be very familiar with Power Apps, Power Automate, and Copilot Studio, and be able to answer any customer questions related to the workshop or products in general.
 4. Kontroller at deltakerne fyller ut en undersøkelse etter opplæringen. Undersøkelsen gir oss muligheten til å vedlikeholde og forbedre det eksisterende opplæringsinnholdet. Hvis du trenger hjelp med undersøkelsen, kan du kontakte oss.