Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νομικές πληροφορίες

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2024

Αυτή η σελίδα παρέχεται για τη διευκόλυνσή σας ως μια επισκόπηση των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του Microsoft Power Platform και του Microsoft Dynamics 365 (συλλογικά, οι «Επιχειρηματικές εφαρμογές»). Βοηθητικές υπηρεσίες, λογισμικό και περιεχόμενο μπορεί να διέπονται από πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους που δεν αναφέρονται παρακάτω.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και Προσάρτημα για την Προστασία των Δεδομένων για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Microsoft

Η από μέρους σας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιχειρηματικών εφαρμογών, του Power Platform, του Dynamics 365 και του Copilot διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων βάσει των οποίων αποκτήσατε τις υπηρεσίες.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ή έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον καθορισμένο διαχειριστή λογαριασμού ή την Υποστήριξη του Microsoft Dynamics 365.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Microsoft: περιγράφει την πολιτική απορρήτου και τις πρακτικές που διέπουν τη χρήση του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft από εσάς, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό. Οι Όροι Προϊόντος ή οι Συμπληρωματικοί Όροι Έκδοσης Προεπισκόπησης ενδέχεται να καθορίζουν διαφορετική δήλωση απορρήτου για ορισμένες υπηρεσίες.

Βοηθητικές υπηρεσίες, λογισμικό και άλλα έγγραφα