Přeskočit na hlavní

Získejte větší hodnotu ze svých dat pomocí Common Data Model

Řešte problémy rychleji. Inovujte rychleji. Sjednocený datový model vám umožňuje sdílet data a jejich význam napříč aplikacemi a obchodními procesy mnohem snazším způsobem.

Zvyšte flexibilitu díky sdílenému porozumění datům

Doplňte svá data o umělou inteligenci

Rozhodujte se na základě poznatků nalezených v datech své organizace. Obohaťte nezpracované informace a proměňte je v data, která mohou být používána aplikacemi, strojovým učením a algoritmy umělé inteligence k poskytování přístupných, srozumitelných a přehledných poznatků.

Odstraňte překážky bránící propojení více aplikací

Rychle a snadno získejte cenné přehledy, zvyšte flexibilitu a dodržujte předpisy. Použijte bohaté definice pro odvětví standardních metadat pro všechna svá data, abyste maximalizovali interoperabilitu napříč různými obchodními aplikacemi a řešeními a odstranili bariéry mezi týmy a odděleními.

Optimalizujte produktivitu a současně šetřete peníze

Snižte nedorozumění mezi týmy a odděleními sdílením dat a jejich definic pomocí Common Data Model. Používejte konzistentní a smysluplné definice dat, abyste ušetřili čas, snížili náklady a zvýšili produktivitu napříč různými obory v organizaci.

Vytvářejte inteligentní moderní aplikace

Umožněte své organizaci přijímat chytrá rozhodnutí. Použijte Common Data Model k vývoji moderních řešení, aplikací a analýz, které sdílejí společné chápání vašich obchodních dat. Rozšiřte přehledy o standardní schéma, které umožňuje rychlé sjednocení dat.

 • Sjednoťte data pomocí zdokumentované a dobře definované struktury.

 • Sjednoťte data z různých aplikací pomocí standardních definic.

 • Vytvářejte řešení s důvěryhodným společným jazykem.

 • Rozšiřte standardní definice entit tak, aby vyhovovaly potřebám podnikání.

 • Objevte významy dat pomocí samopopisné sémantiky.

 • Vytvářejte sestavy a analýzy využívající sémantiku.

 • Snadno vytvářejte automatizovaného modely strojového učení.

 • Umožněte strojové uvažování nad daty využitím bohatých a smysluplných metadat.

 • Sdílejte a vyměňujte si dobře popsaná data se zákazníky a partnery.

 • Zvyšte produktivitu a snižte celkové náklady na vlastnictví se standardními strojově čitelnými definicemi dat.

 • Sjednoťte společné a sdílené definice pro heterogenní a jednotná data.

 • Vytvářejte řešení a aplikace pomocí sady SDK modelu Common Data Model.

 • Využijte velké množství publikovaných standardních definic.

 • Pokračujte v práci s nástroji a dovednostmi, které jsou vaší organizaci známé.

 • Použijte svá stávající data a zásady správy přístupu.

Co lidé říkají o Common Data Model

„Common Data Model poskytuje společnosti VeriPark konzistentní a definovanou datovou strukturu pro generování přehledů a akcí, které pomáhají našim zákazníkům stát se digitálními lídry v odvětví finančních služeb.“

Ozkan Erener
CEO, VeriPark

„Naše průmyslová řešení pomáhají nemocnicím a poskytovatelům zdravotní péče zjednodušit interoperabilitu mezi EMR a dalšími obchodními aplikacemi pomocí Common Data Model.“

Syed Fahad
Corporate Vice President, Mazik Global

„Díky harmonizaci a sjednocení důležitých podnikových dat na jedné platformě je vlastnictví dat tam, kam patří: v rukou našich zákazníků. Vidíme CDM jako klíčový díl skládačky, který konečně umožní skutečně pokročilou správu portfolia."

Jan-Henry Ohlert
Director of Engineering, BuildingMinds

Začínáme s Common Data Model

Další informace o Common Data Model.

Přečtěte si dokumentaci

Prohledat komplexní knihovnu definic Common Data Model.

Začínáme

Získejte nejnovější sadu SDK Common Data Model.

Stáhnout

Procházejte a přihlaste se k odběru úložiště GitHub modelu Common Data Model pro nejnovější objektový model, definice, schéma a ukázky.

Prozkoumejte GitHub