Přeskočit na hlavní

Rozšíření možností práce s vašimi obchodními daty

Sjednoťte data napříč svými obchodními procesy a umožněte interoperabilitu mezi aplikacemi s Common Data Model.

Co je to Common Data Model?

Common Data Model (CDM) je jazyk sdílených dat používaný obchodními a analytickými aplikacemi. Skládá se ze sady standardizovaných, rozšiřitelných datových schémat publikovaných společností Microsoft a našimi partnery, což umožňuje konzistenci dat a jejich význam napříč aplikacemi a obchodními procesy.

Využijte potenciál svých obchodních aplikací

Common Data Model poskytuje jedinou definici metadat, kterou lze přizpůsobit, což usnadňuje vytváření sestav, vytváření nových aplikací a propojování obchodních entit, jako jsou marketing, prodej, služby, finance, provoz a obchod.

Vytvořte jeden zdroj pravdy

Dělejte lepší obchodní rozhodnutí se sdíleným porozuměním vašim datům, aniž byste je museli znovu definovat. Dynamics 365, Power Apps, Power BI a Azure podporují ukládání dat v souladu s Microsoft Common Data Model a sjednocují data v celé vaší firmě.

Přizpůsobit vašim potřebám

Snadno přizpůsobte a rozšiřte schéma Common Data Model pomocí stejného systému metadat k popisu entit, vztahů a sémantického významu. K naplnění vašich jedinečných obchodních potřeb použijte standardní opensourcové definice spolu s vaším přizpůsobeným schématem.

Získejte řešení šitá na míru vašemu odvětví

Akcelerátory průmyslového řešení umožňují partnerům a dalším poskytovatelům řešení rychle vytvářet vertikální průmyslová řešení. Akcelerátory pro zdravotnictví, vyšší vzdělávání a neziskové organizace budou k dispozici prostřednictvím AppSource s více odvětvími již brzy.

Prozkoumejte další podrobnosti o Common Data Model