Přeskočit na hlavní

Právní informace

Last updated: May 2024

This page is provided for your convenience as an overview of the terms and conditions that govern use of Microsoft Power Platform and Microsoft Dynamics 365 (collectively known as Business Applications). Ancillary services, software, and content may be governed by additional or different terms not listed below.

Servisní smlouva a dodatek k ochraně dat produktů a služeb společnosti Microsoft

Your use of the business applications, Power Platform, Dynamics 365, and Copilot online services is governed by the terms and conditions of the agreement(s) under which you obtained the services.

If you are uncertain or have other questions, please contact your designated account manager or Podpora Microsoft Dynamics 365.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft popisuje zásady ochrany osobních údajů a postupy, kterými se řídí použití softwaru a služeb společnosti Microsoft, pokud není uvedeno jinak. Podmínky produktu nebo Doplňkové podmínky Preview mohou pro některé služby uvádět jiné prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Doplňkové služby, software a další dokumenty