Přeskočit na hlavní
Fotografie okna s nabídkami adaptace Power Platform

Nabídky adaptace Microsoft Power Platform

Ušetřete peníze za kvalifikované řešení Microsoft Power Platform při migraci ze starších systémů, jako je Salesforce.* Kontaktujte prodejní oddělení ohledně informací o dotacích na podporu partnerských nasazení.

Nabídky adaptace Microsoft Power Platform

Nabídky

Nabídka Microsoft Power Apps

Rychle vytvářejte a sdílejte vlastní aplikace s nízkou potřebou kódu.

Kvalifikační plány:

  • Power Apps podle plánu aplikace
  • Power Apps podle plánu uživatele

Nabídka Microsoft Power BI

Sjednocujte data z mnoha zdrojů a vytvářejte interaktivní a poutavé řídicí panely a sestavy.

Kvalifikační produkty:

  • Power BI Pro
  • Power BI Premium

*Nabídky jsou k dispozici od 14. září 2020 do 15. března 2021. Dotace závisí na hodnotě kontraktu. Omezeno na zákazníky migrující z kvalifikovaných konkurenčních řešení. Obraťte se na zástupce účtu Microsoft a ověřte, zda vaše konkurenční řešení splňuje podmínky těchto nabídek.

Požádejte o nabídku

Obraťte se na náš prodejní tým nebo zástupce svého účtu Microsoft a získejte další informace o nabídkách adaptace Microsoft Power Platform.